Tečaj
Akupunktura


Tečaj Akupunktura uključuje teorijski dio, prikaz i uvježbavanje puls dijagnoze, jezik dijagnoze te tehnika akupunkture, needling tehnika - uz nadzor mentora-dr.med. specijaliste TKM.


 

Tečaj Akupunktura


Tečaj Akupunktura uključuje teorijski dio, prikaz i uvježbavanje puls dijagnoze, jezik dijagnoze te tehnika akupunkture, needling tehnika - uz nadzor mentora-dr.med. specijaliste TKM.


Nazovite nas

Što ćete naučiti na tečaju akupunkture?

Polaznici će po završetku tečaja samostalno provesti akupunkturu koristeći naučene tehnike stimulacije akupunkturnih točaka iglama. Naučiti će teorijske osnove Tradicionalne kineske medicine, puls dijagnozu, jezik dijagnozu, lokacije meridijana i akupunkturnih točaka, izbor akupunkturnih točaka kod  različitih zdravstvenih poremećaja.

Voditelj tečaja akupunkture

M.Ristić, dr.med. specijalist TKM medicine

Certifikat za tečaj akupunkture

Po završetku tečaja polaznici dobivaju Certifikat o završenom tečaju u Učilištu Lovran – medical wellness akademiji

Program se boduje od strane Hrvatske liječničke komore (HLK) – 20 bodova za sudionike edukacije


Pogodnosti za polaznike


 • U cijenu tečaja uključen nastavni materijal – skripta s teorijskim osnovama
 • Svi materijali koji su potrebni za vježbe i praktičnu nastavu osigurani su od učilišta
 • Polaznici dobivaju majicu Učilišta Lovran
 • Pomažemo u zapošljavanju - završenim polaznicima proslijeđujemo Natječaje za posao
 • Savjetujemo i po potrebi naručujemo materijale koji su potrebni za daljnji rad

 • Trajanje

  14 dana

 • Uvjeti upisa

  dr.medicine., dr.dentalne medicine, dr.veterine, prvostupnici i magistri fizioterapije

 • Cijena

  12.000 Kn / 1.592,67 Eur

 • Početak nastave

  I MODUL: 21.11.2022.