Anatomija gornjih udova za Wellness Terapeute

U svijetu wellnessa i terapije, poznavanje anatomije gornjih udova ključno je za pružanje učinkovite skrbi i podrške klijentima.
Gornji udovi sastoje se od složenog sustava mišića koji omogućuju pokrete ruku, ramena i šake.

U ovom članku, istražit ćemo mišiće ramenog obruča, nadlaktice, podlaktice i šake kako bismo dobili uvid u važnost njihove uloge u funkcionalnosti tijela.

Ključno razumijevanje za učinkovitu masažu

Mišiće gornjih udova dijelimo na mišiće ramenog obruča, mišiće nadlaktice, mišiće podlaktice i mišiće šake                    

Mišići ramenog obruča

Mišići ramena povezuju nadlakticu s kostima ramenog obruča, te vrše pokrete ruke.

 • Deltoidni mišić ( deltoideus ) najveći je mišić koji oblikuje rame, a polazi sa grebena lopatice, akromiona i ključne kosti; sva tri dijela se hvataju na postraničnoj strani nadlaktične kosti i to tako da se prednji i stražnji dio podvuku pod srednji dio koji polazi sa akromiona. Mišić je glavni abduktor ruke. Prednji dio koji polazi sa ključne kosti radi antefleksiju i unutrašnju rotaciju ruke, a stražnji dio koji polazi sa grebena lopatice vrši retrofleksiju i vanjsku rotaciju ruke.
 • Nadgrebeni mišić ( supraspinatus ) koji se nalazi u nadgrebnoj jami lopatice, agonist je deltoidnog mišića pri pokretu abdukcije ruke.
 • Podgrebeni mišić ( infraspinatus ) i mali obli mišić ( m. teres minor ) polaze sa podgrebne jame i lateralnog ruba lopatice, hvataju se na nadlaktičnu kost i vrše vanjsku rotaciju ruke.
 • Veliki obli mišić ( teres major ) polazi sa donjeg kuta lopatice, hvata se s unutrašnje strane proksimalnog kraja nadlaktične kosti ( u blizini hvatišta m. latissimusa ) i vrši addukciju, unutrašnju rotaciju i retrofleksiju.
 • Jedini mišić ramena koji polazi s prednje strane lopatice jest podlopatični mišić ( subscapularis ), a snažan je unutrašnji rotator nadlaktice.

  Mišići nadlaktice

  Mišići ramena dijele se u dvije skupine:

  • Prednja skupina mišića nadlaktice, u koju spadaju tri mišića. Dvoglavi mišić nadlaktice ( biceps brachii ) ima dvije glave ( dugu i kratku ) koje polaze sa lopatice, a zajednička tetiva hvata se na palčanu kost. Mišić vrši fleksiju i supinaciju podlaktice. Nadlaktični mišić ( m. brachialis ) nalazi se ispod bicepsa, i njegov je agonist za pokret fleksije u lakatnom zglobu. Kljunastonadlaktični mišić ( m. coracobrachialis ) ide od kljunastog nastavka lopatice do sredine nadlaktice, koju primiče i povlači prema naprijed.
  • Stražnja skupina mišića nadlaktice, koju čini troglavi mišić nadlaktice ( triceps brachii ), koji polazi sa lopatice i nadlaktične kosti, a zajednička tetiva se hvata na lakatnu kvrgu ( olekranon ). Mišić je glavni ispružač podlaktice u lakatnom zglobu

  Mišići podlaktice

  Mišići podlaktice dijele se u tri skupine: prednja, lateralna i stražnja skupina.

  • Prednja skupina mišića podlaktice polazi pretežno sa medijalnog epikondila i vrši pokrete fleksije šake i prstiju, te pronacije podlaktice.
  • Lateralna skupina mišića podlaktice polazi pretežno sa lateralnog epikondila i vrši pokrete ekstenzije šake i supinacije podlaktice, a nadlaktičnopalčani mišić ( m. brachioradialis ) još i fleksiju podlaktice.
  • Stražnja skupina mišića podlaktice polazi pretežno sa lateralnog epikondila i vrši pokrete ekstenzije šake i prstiju

  Mišići šake

  Mišići šake dijele se u tri skupine: lateralna, središnja i medijalna.

  • Lateralna skupina mišića šake čini uzvisinu ispod palca, tzv. tenar, koju čine četiri mišića što pokreću palac.
  • Medijalna skupina mišića šake čini uzvisinu ispod malog prsta, tzv. hipotenar, koju čine četiri mišića što pokreću mali prst.
  • Središnja skupina mišića šake pregiba, primiče i odmiče prste.

  Važnost poznavanja anatomije u pružanju masaža:

  Poznavanje anatomije gornjih udova ključno je za wellness terapeute, posebno one koji pružaju masažu. Evo nekoliko ključnih razloga zašto je ovo znanje od suštinske važnosti:

  1. Ciljana terapija: Razumijevanje mišićne strukture omogućuje terapeutima identifikaciju specifičnih područja napetosti ili boli te pružanje ciljane masaže kako bi se smanjila nelagoda.
  2. Prevencija ozljeda: Poznavanje anatomije pomaže terapeutima u izbjegavanju potencijalno štetnih pokreta ili pritiska na osjetljive mišićne skupine, čime se smanjuje rizik od ozljeda.
  3. Individualni pristup: Svaki klijent je jedinstven, a razumijevanje individualne anatomije omogućuje prilagodbu masažnih tehnika prema specifičnim potrebama svakog pojedinca.
  4. Poboljšanje pokretljivosti: Masaža može poboljšati pokretljivost zglobova i smanjiti napetost u mišićima. Poznavanje anatomije pomaže terapeutima da identificiraju područja koja zahtijevaju posebnu pažnju.
  5. Edukacija klijenata: Terapeuti koji su upoznati s anatomijom mogu educirati svoje klijente o važnosti održavanja zdravlja mišićno-koštanog sustava, pravilnom držanju tijela te prevenciji problema.

  Wellness  terapeuti koji posvećuju vrijeme učenju i razumijevanju anatomije gornjih udova stvaraju temelj za pružanje usluga masaže koje su ne samo učinkovite, već i prilagođene individualnim potrebama svakog klijenta.

  Ovo znanje postavlja terapeute u poziciju da pruže holističku skrb koja potiče oporavak, relaksaciju i dugoročno zdravlje gornjih ekstremiteta.

  Wellness terapeut – upiši program osposobljavanja s upisom u E-radnu knjižicu!

  Upišite se i steknite zanimanje s kojim ćete lako pronaći posao u wellness centru, salonu za masažu, kozmetičkom salonu, fitnessu.
  Wellness terapeut se može samozaposliti ili uz postojeći posao otvoriti paušalni obrt ili tvrtku u sektoru osobnih usluga.

  Podijelite s prijateljima