Dentalna morfologija

Dentalna morfologija za Dentalne asistente

Što je dentalna morfologija

Tijekom školovanja dentalni asistenti uče dentalnu morfologiju – granu anatomije, primijenjenu stomatološku disciplina koja proučava oblik, ustroj i suodnos zuba u čeljustima zdravoga, normalnog zubnog sustava te koja povezuje morfologiju s funkcijom zubnoga sustava i ističe njezinu važnost za klinički rad u stomatologiji. 

Evidentiranje podataka o stanju i tretmanu zuba

Dentalni asistent uz doktora dentalne medicine čini neizostavni dio dentalnog tima. Njegove obveze i kompetencije podrazumijevaju asistiranje tijekom dijagnostičko-terapijskih postupaka. 

Dentalni asistent se opisuje kao „treća ruka“ doktora dentalne medicine, jer je neizostavan, a asistiranje mora biti usredotočeno, brzo i točno. 

Zato je važno da dentalni asistenti tijekom školovanja steknu teorijska znanja iz šireg područja dentalne medicine i praktične vještine asistiranja - poznavanje svih postupaka koji se primjenjuju u dijagnostici i liječenju u dentalnoj medicini

Dentalni asistent upisuje evidenciju stanja zuba, sluznice i jezika upisuje  u zubno-zdravstveni karton sukladno naputku doktora dentalne medicine. 

Zadaća je dentalnog asistenta kvalitetno vođenje dokumentacije, koja je izvor neophodnih informacija za doktora dentalne medicine i za pacijenta. Evidentiranje podataka o stanju i tretmanu pacijenta treba biti sveobuhvatno i organizirano. Dio kartona za bilježenje dentalnog statusa obično je u obliku dijagrama i obuhvaća mliječnu i trajnu denticiju te daje mogućnost evidentira. 

Mliječni (dentes decidui) i trajni zubi (dentes permanentes)

Prvi zub mliječne denticije niče otprilike oko 6. mjeseca djetetova života i s oko 30 mjeseci dijete ima potpuno oblikovane zubne lukove s ukupno 20 zubi i to po čeljusti:

 • 4 sjekutića
 • 2 očnjaka
 • 4 kutnjaka

U mliječnoj denticiji nema pretkutnjaka!!!

Dentalna morfologija

Zatim nastaje stanka. Oko šeste godine niče prvi trajni zub (prvi trajni zub je prvi kutnjak koji niče iza drugog mliječnog kutnjaka) pa od 6. do 14. godine djetetova života imamo mješovitu denticiju, što znači da mliječni zubi postupno ispadaju, a na njihovo mjesto niču njihovi nasljednici – trajni zubi. Potom opet stanka, a onda od 16. do 30. godine niču umnjaci. Tako na kraju trajna denticija ima 32 zuba i to po čeljusti:

 • 4 sjekutića
 • 2 očnjaka
 • 4 pretkutnjaka
 • 6 kutnjaka
Dentalna morfologija
 • sjekutići (incizivi) – 4 maksilarna, 4 mandibularna
 • lopatasta oblika s incizalnim bridom
 • maksilarni su veći od mandibularnih, često ih preklapaju
 • funkcija: rezanje ili odsijecanje hrane
 • očnjaci (kanini) – 2 maksilarna, 2 mandibularna
 • najduži
 • imaju jednu kvržicu
 • funkcija: otkidanje i trganje hrane
 • pretkutnjaci (premolari) – 4 maksilarna, 4 mandibularna
 • imaju dvije kvržice
 • funkcija: početak učinkovite razgradnje sastojaka hrane u manje čestice
 • kutnjaci (molari) – 6 maksilarnih, 6 mandibularnih
 • imaju po četiri ili pet kvržica
 • funkcija: razgradnja i mljevenje hrane u još sitnije čestice da bi ih se lakše moglo progutati

Karakteristike mliječnih zubi:

 • broj zuba: 20
 • grupe zuba: sjekutići, očnjaci, kutnjaci
 • dobro izražene kvržice, grebeni, jamice i fisure
 • boja im je plavkasto – bijela, “mliječna”
 • manji, gracilniji od trajnih nasljednika
 • gornji i donji zubni niz završavaju u istoj ravnini, dok u trajnoj denticiji gornji zubni luk je duži od donjeg
 • caklina i dentin tanji, pulpa voluminozna
 • postojanje dijastema

Literatura: Program školovanja Dentalna asistent, predmet Dentalna morfologija.

U tijeku su upisi na program srednjoškolskog obrazovanja / prekvalifikacije za zanimanje Dentalna asistentica u Učilištu Lovran – ustanovi za obrazovanje odraslih.

Podijelite s prijateljima