dentalna prevencija

Dentalna prevencija

Dentalna prevencija podrazumijeva kontinuirano provođenje zaštitnih osobnih i stomatoloških mjera s ciljem sprječavanja bolesti zuba, a temelji se na individualnim potrebama i stanju pojedinca.

U usnoj šupljini prisutan je velik broj mikroorganizama, ali samo manji dio bakterija je opasan. Neredovite kontrole kod stomatologa, a pogotovo slaba oralna higijena pogoduju nakupljanju naslaga na površinama zuba i stvaranju plaka, a time su ostvareni svi uvjeti za umnožavanje bakterija, nastanak karijesa i parodontnih bolesti.

U stomatologiji je moguće spriječiti 90% svih patoloških stanja, a tu, osim održavanja oralne higijene, važnu ulogu ima i doktor dentalne medicine, odnosno dentalna profilaksa. Danas su u svakoj ordinaciji vrlo lako provedivi dijagnostički postupci kojima se mogu točno odrediti slabe točke obrane od karijesa svakog pojedinca, te onda preventivne mjere usmjeriti prema njima, osiguravajući tako maksimalan preventivni učinak. Prevencija u stomatologiji dijeli se na tri osnovna dijela, a to su: primarna, sekundarna i tercijarna profilaksa odnosno prevencija. (1,4)

Primarna prevencija podrazumijeva tehnike kojima se sprječava nastanak bolesti, prekida se napredovanje i mijenja se njezin tijek, a primarno je usmjerena prema djeci. Tu se provode opće i specijalne mjere (kontinuirani zdravstveni odgoj, pravilna prehrana i oralna higijena, te sistemska i topikalna fluoridacija, interceptivna terapija karijesa i interceptivna ortodoncija).

Sekundarna prevencija provodi se ako zakaže primarna prevencija, a omogućava da se pojedinim zahvatima prekine bolest i sanira zubno tkivo. Tu su uvrštena liječenja: konzervativna terapija, kiretaža i endodoncija.

Tercijarna prevencija uključuje poduzete mjere, nakon zakazale primarne i sekundarne prevencije, da se nadomjesti izgubljeno zubno tkivo.

U daljnjem tekstu detaljnije će biti opisana primarna prevencija jer predstavlja temelj prevencije u stomatologiji, s obzirom na to da njenim redovitim provođenjem sekundarna i tercijarna prevencija neće biti potrebne.

Dakle, postavke ciljane intenzivne prevencije su: (1,4)

  1. Edukacija pacijenata i roditelja (upute o pravilnoj prehrani i održavanju oralne higijene)
  2. Redoviti i temeljiti oralni pregledi (kontrola razine oralne higijene, određivanje plak indeksa, kvalitativno i kvantitativno prosuđivanje sline, procjena karijes rizika,…)
  3. Kontrola i mehaničko uklanjanje zubnih naslaga, plaka
  4. Pečaćenje fisura
  5. Fluoridacija

Izvor: Marijana Pavlović , Završni rad iz predmeta Prevencija u dentalnoj medicine polaznice programa prekvalifikacije Dentalana Asistentica u Učilištu Lovran.

Podijelite s prijateljima