Ekonomske i socijalne dimenzije wellnessa

Ekonomsko/socijalne dimenzije wellnessa

Wellness je pokret koji podržava i održava zdrave životne stilove s jedne strane, no s druge strane wellness je privredna grana i djelatnost koja rezultira ekonomskim učincima. U nastavku su ekonomsko/socijalne dimenzije wellnessa.

Zaposlenost.
S brojem novo-osnovanih wellness centara povećava se i potreba za radnom snagom i zapošljavanjem stručnog i menadžerskog kadra. S jedne strane, to je pozitivno, a s druge predstavlja problem pri pronalasku kvalificiranog i iskusnog osoblja u mjestima gdje se wellness objekt nalazi. Kako se radi o turističkim destinacijama koje prati sezonalnost, većina wellness djelatnika se sezonski zapošljava.

Ekonomija i potrošnja.
Statistike govore da wellness gosti povećano troše, ostaju duže osobito kada koriste usluge medicinskog wellnessa. Wellness usluge su pretežno personalizirane, točnije, provode se ručno, što zahtjeva veći broj zaposlenika nego u drugim vrstama turizma npr.kongresnom ili poslovnom turizmu. Kako bi umanjili potrebu za većim brojem radnika nužno je kreirati grupne wellness programe (radionice, predavanja, vježbe) kao i oslanjanje na lokalne resurse i dobavljače wellness proizvoda iz okruženja, niže cijene i prirodnog porijekla.

Uvjeti življenja.
Lokalna infrastruktura (npr.putevi, aerodromi), te veća cijena nekretnina također utječu na pozicioniranje wellnessa unutar zajednice. Povećava se zapošljivost lokalnog stanovništva, a time i standard te potrošačka moć pojedinaca.

Zajednica.
Lokalni resursi zajednice u korist wellness turizma, poput povećane zaposlenosti, doprinose održivosti cijele zajednice. S druge stane, dolazak sezonskih radnika može dovesti do problema pri razumijevanju i prihvaćanju drugih kultura, navika i običaja. Učenje stranih jezika, ali i razvitak tolerancije različitosti čine pozitivan učinak wellness turizma na lokalno stanovništvo.

Podijelite s prijateljima