rehabilitacija

Fizikalna medicina i rehabilitacija

MEDICINSKI WELLNESS

Hrvatska je prepoznala u medicinskom wellnessu snažan potencijal za razvoj zdravstvenog turizma.  U medicinskom wellnessu naglasak programa boravka turista u zdravstveno turističkim objektima je prevencija ili profilaksa bolesti, rehabilitacija i oporavak nakon bolesti i raznih vrsta ozljeda

Što je fizikalna medicina i rehabilitacija ?

Fizikalna terapija je jedna od najstarijih metoda liječenja u povijesti medicine.
Narodna medicina nema puno pisanih spomenika, obiluje mnogim crtežima, skicama koje ukazuju da su ljudi kroz prošlost provodili fizikalnu terapiju koristeći prirodne ljekovite činitelje..
Prvi medicinski zapisi se pojavljuju u staroj Grčkoj i starom Rimu. Poznato je da su stari Kinezi koristili prirodne ljekovite činitelje u svrhu liječenja. Posebno treba reći da su koristili liječenje toplotom, pokretom, travama, ubodom /akupunktura/

Zahvaljujući napretku i razvoju tehnike, posebno elektronike, dolazi do naglog razvoja „aparaturne fizikalne terapije“
Puno priznanje je fizikalna medicina dobila onda, kada je potvrđena neosporna uloga fizikalne terapije u kompleksnom postupku rehabilitacije bolesnih i povrijeđenih.
Nagli razvoj fizikalna medicina doživljava poslije I. svjetskog rata i dobiva svoje puno ime kao medicinska disciplina fizikalna medicina i rehabilitacija, koja se naziva i fizijatrija. To je  grana je medicine koja se bavi prevencijom, dijagnozom i liječenjem različitih poremećaja organizma, a pri tome se koristi fizikalnim metodama. Posebnu pozornost posvećuje ponovnoj uspostavi izgubljenih funkcija i sposobnosti (rehabilitacija) ili osposobljavanju ako te funkcije nikako nisu postojale (habilitacija). Fizijatrija se bavi cijelim nizom bolesti, neuroloških, mišićno-koštanih, kardiovaskularnih, plućnih do jednostavnih poremećaja pokretljivosti do kompleksnih kognitivnih poremećaja i liječenjem posljedica stresa.

Rehabilitacijski model zdravstvene skrbi razlikuje se od medicinskog modela. Ova razlika ukazuje na filozofiju fizikalne medicine i rehabilitacije. U medicinskom modelu problemska orijentacija okrenuta je prema bolesti, a u rehabilitacijskom prema posljedicama bolesti

Fizikalna profilaksa /grčki profilaksis = predostrožnost/ je dio fizikalne medicine pod
kojom se podrazumijeva postupak korištenja različitih oblika fizikalnih agenasa u cilju
prevencije nastanka oboljenja i povreda.
Pod fizikalnom profilaksom se obično podrazumijeva korištenje povoljnog biološkog
djelovanja zraka, klime, vode, sunčeve svjetlosti i  pokreta ljudskog tijela u prirodi, prostorima za sport i rekreaciju u cilju podizanja otpornosti organizma, relaksacije poslije psihičkih i fizičkih stresova na organizam a u svrhu očuvanja zdravlja.

Poslovi i uloga fizioterapeuta u fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji

Fizioterapeutski tehničar je član tima u medicinskom wellnessu i medicinskoj ustanovi koja se bavi fizikalnom medicinom i rehabilitacijom.

Fizioterapeutski tehničar u sklopu hidroterapije izvodi:

 • vježbe u bazenu i Hubbardu (hidrogimnastika)
 • relaksaciju i ekstenziju u bazenu
 • hidroterapijske postupke, kao što su opće i djelomične termomineralne kupke, izmjenične kupke, postupno zagrijavajuće kupke
 • primjenjuje podvodnu masažu cijelog tijela ili pojedinih dijelova tijela.

Fizioterapeut  izvodi termoterapijske postupke:

 • različite vrste obloga
 • parafinoterapijske postupke: oblozi i kupke
 • peloidoterapijske postupke:
 • primjenjuje različite vrste peloida preko kupki cijelog tijela ili dijela tijela ili kao obloge, primjenjuje psamoterapiju.

Fizioterapeutski tehničar izvodi krioterapijske postupke:

 • kriooblozi, kriokupke, kriomasaža.

Fizioterapeutski tehničar izvodi medicinske masažne tehnike, kao što su:

 • klasična manualna masaža, manualna limfna drenaža, akupresurna masaža, vezivnotkivna masaža, masaža refleksnih zona, masaža pomoću elektroaparata.

Fizioterapeutski tehničar primjenjuje:

 • ultrazvučnu terapiju.

Fizioterapeutski tehničar u sklopu elektroterapije primjenjuje:

 • metode termoterapije za lokalno dubinsko zagrijavanje: kratkovalna dijatermija, mikrovalna dijatermija
 • radijacijske metode termoterapije: infracrveno zračenje
 • primjenjuje galvanizaciju: poprečnu i uzdužnu galvanizaciju, hidrogalvanske kupke: jednostanične, dvostanične, trostanične, četverostanične, galvanske kupke cijelog tijela
 • primjenjuje elektroterapijske postupke protiv bolova i poboljšanje prokrvljenosti: dijadinamske struje, interferentne struje, ultrapodražajne struje, TENS
 • laser,
 • ultraljubičasto zračenje

Fizioterapeutski tehničar u sklopu kinezioterapije izvodi:

 • aktivno potpomognute vježbe, aktivne slobodne vježbe, aktivne vježbe uz opterećenje kojima se utječe na pokretljivost zglobova, snagu mišića, izdržljivost, koordinaciju, brzinu
 • vježbe disanja, položajnu drenažu
 • vježbe relaksacije cijelog tijela ili pojedinih dijelova tijela
 • ekstenziju zglobova i kralješnice.

Fizioterapeutski tehničar u sklopu kineziometrijskog ispitivanja izvodi:

 • manualni mišićni test, mjere opsega pokretljivosti zglobova, mjere duljina udova, mjere obujma udova
 • evaluaciju sposobnosti za obavljanje dnevnih aktivnosti uz aplikaciju malih ortopedskih pomagala.

Fizioterapeutski tehničar primjenjuje primjerene fizioterapijske postupke u kući bolesnika ili onesposobljene osobe.

Autor: Jelica Popić,dr.med., ravnateljica Učilišta Lovran, www.akademija.wellness.hr

Podijelite s prijateljima