UČILIŠTE LOVRAN


NATJEČAJ

za prijavu polaznika u obrazovanje odraslih

PREKVALIFIKACIJA ILI STJECANJE SREDNJE STRUČNE SPREME 

DENTALNI ASISTENT/ASISTENTICA – ( 24 polaznika/ca)

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme ili prekvalifikacije:

  • najmanje 17 godina starosti
  • završena osnovna škola/neki od razreda srednje škole (stjecanje srednje stručne spreme)
  • završen neki od programa srednje škole (program prekvalifikacije)
  • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova dentaln asistentice/ asistenta.

 Prilikom prijave potrebno je dostaviti:

  1. presliku završne svjedodžbe i preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole (za program prekvalifikacije) / presliku svjedodžbe osmoga razreda osnovne škole i završenih razreda srednje škole (za program stjecanja srednje stručne spreme)
  2. presliku rodnog lista
  3. presliku domovnice
  4. presliku osobne iskaznice
  5. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova dentalne asistentice / asistenta.
  6. popunjeni obrazac za prijavu

Prijave su otvorene do popunjenja slobodnih upisnih mjesta.

Prilikom prijave potrebno je izvršiti uvid u svjedodžbe svih razreda srednje škole kako bi procijenili razlikovne predmete i sadržaje te procijenili iznos školarine.

Dokumente za prijavu potreb­no je slati putem e-maila, poštom ili osobno.

Prilikom upisa je potrebno donijeti na uvid originale prethodno dostavljenih dokumenata.

Početak predavanja – 13.10. 2023. 

UČILIŠTE LOVRAN, Črnikovica 7/a, 51410 OPATIJA

Tel: 051 293 851, Mail: info@uciliste-lovran.hr www.uciliste-lovran.hr