predavanje

Održana skupština Lokalnog partnerstva Primorsko-goranske županije u prostorima Riječke razvojne agencije Porin d.o.o.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Primorsko-goranske županije (LPZ) osnovano je 2011. godine. Njegova tijela su Skupština, Upravni odbor, Tajništvo i Radne grupe. Radi interesa za imenovanjem novih predstavnika članica LPZ-a u novom mandatnom razdoblju i uključivanja novih članica s područja županije, dana 19. svibnja 2017. organizirana je Skupština Lokalnog partnerstva Primorsko-goranske županije u prostorima Riječke razvojne agencije Porin d.o.o.

Sukladno dnevnom redu imenovani su novi predstavnici članica LPZ-a kao i pristupanje novih 7 članica. LPZ tako sada broji 32 članice. Za predsjednicu LPZ-a izabrana je Doris Sošić iz Riječke razvojne agencije Porin d.o.o., za dva dopredsjednika izabrani su Vita Dujmović iz Hrvatske gospodarske komore-Županijske komore Rijeka i Željko Marković iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Regionalni ured Rijeka.

U Upravni odbor izabrani su predsjednica i dva dopredsjednika odnosno Riječka razvojna agencija Porin d.o.o., HGK-Županijska komora Rijeka, HZZ-Regionalni ured Rijeka te Centar tehničke kulture Rijeka, Lokalna razvojna agencija PINS d.o.o., Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija, Sensum d.o.o., Učilište Lovran. U tajništvo LPZ izabrani su predstavnici HZZ-Regionalnog ureda Rijeka, HGK-Županijske komore Rijeka, Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. i STEP RI d.o.o.

Za potrebe provedbe Strategije razvoja ljudskih potencijala Primorsko-goranske županije 2015.-2020. prihvaćena je Izmjena Akcijskog plana provedbe iste koja obuhvaća 76 projektnih prijedloga u vrijednosti od 12.303.058,23 EUR-a.

Kako je iz Europskom socijalnom fondu, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020, objavljen Poziv za Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja- III faza, prihvaćena su četiri projektna prijedloga za Komponentu 1 nositelja Općine Viškovo, Centra tehničke kulture Rijeka, Učilišta Lovran te za Komponentu 2 nositelja Riječke razvojne agencije Porin d.o.o.

LPZ je tijelo za pripremu Strategije razvoja ljudskih potencijala na županijskoj razini, a glavne zadaće iz Sporazuma o partnerstvu odnose se na:
– prepoznavanje problema, ideja, rastućih klastera i svih drugih pitanja koja se tiču politike zapošljavanja,
– angažiranje svih dostupnih izvora u korist integrirane strategije prihvaćene od strane svih partnera, a temeljene na potrebama županije i utvrđene formalnom obveznom – LPZ-om,
unapređivanje koordinacije mjera vezanih za zapošljavanje, s ciljem razvijanja županijske strategije RLJP-a, kao dijela i elemenata za poticanje iste,
-podržavanje provedbe mjera vezanih uz određeni predmet u skladu sa strategijom RLJP-a.

Članstvo LPZ-a ima obvezu aktivnog sudjelovanja u svim njegovim aktivnostima te pružanje potrebnih i dogovorenih doprinosa pri:
• razvijanju strategije RLJP u suradnji s tijelima nadležnima za razvoj nove Županijske razvojne strategije, HZZ-om i skupinom dionika,
• razvijanju akcijskog plana, opisivanju procesa provedbe strategije RLJP u skladu s mogućim izvorima financiranja,
• tematskim radnim skupinama, osnovanim u LPZ-u kojima predsjedava imenovani njegov član,
• organizaciji projektnih konzorcija i poticanju razvijanja kvalitetnih projekata pod određenim pozivima za prijedloga te korištenju ostalih EU programa, nacionalnih programa i programa zajednice,
• funkcioniranju samog LPZ-a putem omogućavanja sličnih doprinosa i osiguravanja aktivnog sudjelovanja odgovornih osoba,
• davanje preporuka pri definiranju upisne politike i školskih programa obrazovnih institucija na području PGŽ.

Zadaci iz Kodeksa LPZ-a su:
a) LPZ je najprimjerenije tijelo za pripremu i provedbu županijskih Strategija razvoja ljudskih
potencijala (RLJP) koje podržavaju županijsku razvojnu strategiju na osnovi konsenzusa
njezinih partnera/dionika kao krovna organizacija koja pokriva svu lokalnu/regionalnu
nadležnost i inicijative za razvoj tržišta rada:
1. programiranje, razvoj koordinirane strategije, savjetovanje o županijskom razvoju RLJP; povezivanje s Regionalnim partnerskim vijećem,
2. stvaranje vlastitih programa na razini županije – u skladu s razvojnom strategijom i organiziranje njihove provedbe, uz korištenje svih izvora financiranja,
3. poticanje i osiguravanje sudjelovanja dionika u procesu planiranja i provedbe politike RLJP-a.
b) tijekom organiziranja i provedbe aktivnosti, LPZ će primjenjivati radna načela partnerstva i
transparentnosti, kako na unutarnjoj tako i na vanjskoj razini,
c) rad LPZ-a je javan.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje ima Skupštinu, Upravni odbor i Tajništvo te tri tematske radne grupe: za unapređenje partnerskih odnosa i poticajnih mjera na tržištu rada (TRS 1), za inkluziju socijalno isključenih osoba (TRS 2) i za unapređivanje kvalitete obrazovanja i znanosti (TRS 3).

LPZ djeluje putem redovnih godišnjih sjednica Skupštine, Upravnog odbora i TRS-a na kojima se raspravlja o provedbi strategije, ocjenjivanju projektnih ideja i praćenju provedbe raznih projekata, predstavljanju novih inicijativa za projekte i aktivnosti kojima se doprinosi provedbi strateških ciljeva i drugog.

Predsjednica LPZ PGŽ
Doris Sošić

Podijelite s prijateljima