poduzetnik

Osobine uspješnog poduzetnika i voditelja wellnessa i salona ljepote

Napisala: Jelica Popić,dr.med. ravnateljica Učilišta Lovran

Na samozapošljavanje ili na radno mjesto voditelja wellnessa i kozmetičkog salona,  najčešće  se odlučuju pojedinci s završenom školom za wellness zanimanja –  wellness terapeuti, maseri, kozmetičari, fizioterapeuti., kineziolozi, treneri, pojedinci s završenom turističkom školom ili fakultetom.  Iskustvo u radu, želja za napredovanjem u karijeri ili  samostalnošću u radu je dobrodošla uz stručno usavršavanje menadžerskih znanja i vještina.

Menadžerska i poduzetnička znanja i vještine potrebne za pokretanje i vođenje wellness centra i kozmetičkog salona nisu misteriozni i rijetki talenti nekolicine ljudi – sve se može naučiti, poboljšati, poticati i uvježbati. To znači da svatko može postati poduzetnik i voditelj wellnessa i kozmetičkog salona. Potrebno je vrijeme, strpljenje, trud i želja. a gotovih rješenja koja jednostavno možete „preslikati“ pri pokretanju i vođenju  wellnessa ili salona za ljepotu – nema.

Bilo da radite posao voditelja ili ste poduzetnik ili želite sve to postati upoznajte se s osobinama uspješnih poduzetnika i voditelja wellnessa i salona ljepote. Nadam se da ćete se prepoznati i lakše odlučiti o smjeru svoje karijere. Za sam početak savjetujem da svi budući poduzetnici i voditelji steknu uvid u osobine uspješnih poduzetnika i voditelja kako bi lakše prepoznali svoju poduzetničku i lidersku osobnost a time i lakše donijeli odluku o budućoj karijeri poduzetnika ili voditelja wellness centra ili kozmetičkog salona.

Osobine uspješnih poduzetnika i voditelja wellnessa i salona ljepote

Iako je uvriježeno mišljenje da poduzetnike i menadžere motivira isključivo novac, većinu ih pokreće odlučnost, kreativnost, snalažljivost, strast prema poslu, proizvodu ili usluzi. Neki ljudi, pak, žele postati poduzetnici kako ostvarili svoje ideje i bili sami svoji šefovi.   

Iako, naravno, ni svaki uspješni poduzetnik ne posjeduje baš sve poduzetničke vještine i osobine, istraživanja su pokazala da gotovo svi posjeduju najmanje četiri karakteristike koje su presudne za uspjeh  poslovnog pothvata.

Strast prema poslu

Ovo je jedna od najvažnijih osobina koju dijele svi poduzetnici, a najčešće proizlazi iz poduzetnikovog uvjerenja da će svojim poslovanjem pozitivno utjecati na svoju okolinu (interne i eksterne dionike). Osobe koje posjeduju strast prema poslu u potpunosti su predane osobe, no shvaćaju da strast sama po sebi nije dovoljna kako bi poslovni pothvat uspio. Poslovne ideje postaju uspješne ako ideja predstavlja pravu poslovnu priliku i ako je strast koju poduzetnik osjeća prema svom poslovanju usklađena s njegovim vještinama. 

Fokus na uslugu/kupca

Druga značajna karakteristika je fokus na uslugu/kupca. Poslovni pothvat može uspjeti ako usluga koju poduzetnik nudi na tržištu u potpunosti zadovoljava potrebe kupca, a fokusiranošću poduzetnik dokazuje da je uvažio stavove, sklonosti i potrebe svojih potencijalnih kupaca. 

Kreativnost

Poduzetnici su inicijatori i kreatori novih vrijednosti. U tom procesu stvaranja neuspjesi su sastavni dio koji omogućavaju poduzetnicima eksperimentiranje i učenje iz pogrešaka. Upornost, bez obzira na doživljene neuspjehe, važna je karakteristika uspješnog poduzetnika jer pokazuje kupcima koliko je poduzetnik posvećen i strastven prema poslu i usluzi. Osim toga, svojom upornošću poduzetnici umanjuju nedostatak drugih slabosti i uspješnije prevladavaju prepreke.

Upornost

Upornost vodi i uspješnijoj provedbi ideje, a upravo je sposobnost pretvaranja ideje u poslovni pothvat još jedna značajna karakteristika uspješnih poduzetnika jer određuje hoće li novo poduzeće uspjeti ili ne.

Iako svaka karakteristika za sebe ne jamči uspjeh, zajedno svakako povećavaju vjerojatnost stvaranja i održavanja uspješnog poslovnog pothvata. Uz posjedovanje navedenih karakteristika, uspješni su poduzetnici poznati i po „upravljanju vlastitim životom“ (lokus kontrole)  potrebi za postignućem  i upravljanju rizikom.

Lokus kontrole

Lokus kontrole govori o načinu na koji osoba obrađuje događaje u svom životu. Ono predstavlja osobno uvjerenje o tome je li uspjeh/neuspjeh posljedica naših osobnih odluka (interni lokus kontrole) ili je rezultat nečega što je izvan naše kontrole (eksterni lokus kontrole). Uspješne poduzetnike karakterizira interni lokus kontrole što znači da vjeruju u sebe i smatraju da su rezultati njihovog uspjeha ili neuspjeha zapravo rezultati vlastite kontrole i utjecaja. To znači da poduzetnik vjeruje da je njegovo/njeno ponašanje vođeno isključivo vlastitim naporima i odlukama, a ne sudbinom, srećom ili drugim vanjskim okolnostima (horoskopi, sudbina, elementarne nepogode). Osobe s internim/unutarnjim lokusom kontrole svjesnije su vlastitih snaga, kompetencija i slabosti, suočavaju se s manjom razinom stresa, lakše mijenjaju svoje ponašanje i brže se prilagođavaju promjenama od osoba koje karakterizira eksterni/vanjski lokus kontrole i vjerovanje da je njihovo vlastito ponašanje posljedica nekog vanjskog događaja i okolnosti.

Potreba za postignućem

Posjedovanje internog lokusa kontrole usko je povezano i s razvijenom potrebom za postignućem.

Uspješni poduzetnici nisu toliko motivirani statusom i moći koliko potrebom za postignućem koja predstavlja naglašenu želju za uspjehom, dodatno uložen trud za ostvarivanje vlastitih visokih, ali ostvarivih ciljeva. Poduzetnici s visokom potrebom za postignućem povećavaju vjerojatnost uspjeha svoje organizacije, bolje se prilagođavaju promjenama i znaju kako upravljati rizicima.

Upravljanje rizikom

Iako je uvriježeno mišljenje da uspješni poduzetnici odvažno preuzimaju rizik, važno je naglasiti da to ne znači da su poduzetnici hazarderi. Jedna od važnih karakteristika uspješnih poduzetnika je upravljanje rizikom, a to znači da znaju izbjeći visoko riskantne situacije. No, to ne znači da će u potpunosti izbjeći rizik. Postojanje rizika povećava poduzetnikovu kreativnost i omogućava mu da razmišlja izvan okvira zadanog, pronalazeći načine za njegovo minimiziranje u svakom koraku svog poslovanja.

Liderstvo

Uspješni su poduzetnici i voditelji wellness centra i kozmetičkog salona spremni za rad u nesigurnim, stresnim i teškim uvjetima, ali se ne boje neuspjeha.

Oni su i učenici (spremni su na učenje i uče brže od drugih) i učitelji (imaju strpljenja za podučavanje drugih) te su spremni utjecati na ljude bez formalnog korištenja moći.

S obzirom na to da je poduzetnički tim ključan za uspjeh poduzetničkog pothvata, sposobnost vođenja drugih (liderstvo) također je značajna karakteristika uspješnog poduzetnika. Motiviranjem i osnaživanjem drugih te snalaženjem u konfliktnim situacijama, poduzetnik potiče stvaranje dobrih, a ne konkurentskih odnosa u vlastitom timu, što je ključno za poboljšanje produktivnosti i ostvarivanje organizacijskih ciljeva.

 

Nadam se da će vam neke ideje  i savjeti proistekli iz našeg iskustva edukacije poduzetnika i voditelja otvoriti pogled u svijet poduzetništva i vođenja wellnessa i salona ljepote.

Naša je misija educirati i ohrabriti pojedince na  stjecanje menadžerskih i poduzetničkih znanja i vještina potrebnih za što uspješniji početak i razvoj profesionalne karijere.

Podijelite s prijateljima