osvrt

Osvrt na 2018. godinu

Započeli smo je na novoj lokaciji u Opatiji s novim programima školovanja. Da… kraj je godine 😊za nas je ona bila puna izazova, noviteta i velikih želja za promjenama…i da desile su se 😊

Učilište Lovran – wellness akademija je osnovana 2005 godine, nakon što je dr Popić, osnivač prvog wellnessa turističkog centra u Hrvatskoj procjenila da je Hrvatska na pragu wellness revolucije i da su joj neophodni kadrovi koji će ljudskom zdravlju i opuštanju pristupiti holistički.

Za prošlu godinu možemo reći da je bila godina s najviše promjena, počelo je s preseljenjem na novu lokaciju, pokrenuli nove medicinske programe srednješkolskog obraovanja i upisali najveći broj učenika do sada....

Na novoj lokaciji u Opatiji s prekrasnim pogledom

Početkom 2018. godine Učilište Lovran je preselilo iz Lovrana na novu lokaciju u Opatiju, točnije Volosko, na adresu Črnikovica 7a, u turističi objekt Villa Dinka.  Škola je nakon 13 godina rada u Lovranu promijenila adresu te se od ovog proljeća nalazi u Opatiji u Voloskom, iznad samog mora. Ovaj jedinstveni položaj škole s prekrasnim pogledom, motivira dodatno i učenike i nastavnike na putu razvoja znanja i vještina koje su ljekovite onima koji ih daju kao onima koji ih primaju.

Medicinska zanimanja u medical wellness akademiji

Učilište Lovran od 2018 godine dodaje svom  Brand imenu i riječmedical – medical wellness akademija  jer smo pokrenuli programe prekvalifikacije i stjecanja srednje stručne spreme za medicinska zanimanja Dentalna asistentica    i Fizioterapeutski tehničar. Kako se nastava održava konzultivno instuktivim oblikom - srednju školu u Učilištu Lovran polaznici završavaju za 18-19 mjeseci. Uvjet za upis na program prekvalifikacije je završena srednja škola bilo kojeg usmjerenja,  a za stjecanje srednje stučne spreme mogu se upisati svi koji nisu završili srednju školu tj. oni koji su prekinuli školovanje.

U novom prostoru smo za potrebe nastave opremili Dentalni praktikum sa stomatološkom jedinicom, priborom i materijalima za dentalno asistiranje, te dvoranu za Kineziterapiju za vježbe polaznika Fizioterapeuta.  Osim u prostoru škole polaznicima osiguravamo vježbe i praksu u ordinacijama, poliklinikama i klinikama dentalne medicine i fizikalne terapije u regiji Kvarner i Istri.

U 2018 u Učilištu Lovran se školovalo:


Ova dva zanimanja su vrlo tražena i lako zapošljiva kako u Hrvatskoj tako i u zemljama EU. Stoga je interes za upise veći od očekivanog.

Wellness edukacije u realnom okruženju

Ravnateljica Učilišta Lovran –Medical Wellness Akademije, Jelica Popić, dr.med.– s  dugogodišnjom karijerom  liječnika, poduzetnika i nastavnika je i u novom prostoru ustrajala na filozofiji da se najbolje uči u realnom okruženju. Tako se u prostoru naše škole nude medical wellness usluge stanovnicima Opatije i turistima i to najviše kvalitete jer ih provode naši liječnici, fizioterapeuti, kozmetičarka i voditelj yoge  koji su istodobno učiteljii terapeuti, nastavnici i voditelji vježbi polaznicima školovanja.

U našoj školi se „uči i radi“ kaže dr Popić i nastavlja “Mi smo wellness i medicinska škola u medical wellness centru. Ujedinili smo  edukaciju, wellness, medicinu i zdravstveni turizamšto osigurava našim učenicim učenje iz “prve ruke”,  a klijentima najbolju uslugu.” .

Od wellness edukacija nudimo školovanja za zanimanja koja se upisuju u radnu knjižisu te ih mogu upisati pojedinci sa napunjenih 18 godina, s završenom srednjom školom ukoliko su spremni za promjenu zanimanja, poduzetništvo i lakšu zapošljivost u sektoru zdravstvenog i wellness turizma.

U 2018 godini u Učilištu Lovran se za wellness zanimanja školovalo:


Sve veći broj polaznika tečajeva

Kao u svakom zanimanju nikad nemojte prestati učiti – jer naši klijenti i pacijenti zaslužuju inovacije i potpunu brigu za svoje zdravlje, ljepotu i opuštanje.

U našoj školi je 2018 godine preko 120 polaznika završilo neki od tečajeva trajnog stručnog usavršavanja: masaže, kozmetičke njege, ili holističke tečajeve Kineske medicine, Tui na masaže, Akupunkture, Laser akupunkture, Autogenog treninga, Progresivno mišićne relaksacije,  Aroma terapije.

Projekt Zadovoljna akademija – NOVA TV

Od lipnja 2018. započela je druga sezona projekta Zadovoljna akademija u koju se uključilo i naše Učilište Lovran. Cilj projekta Zadovoljne akademije je pružiti novu šansu ženama diljem Hrvatske da  edukacijama  započnu nove životne puteve.

Učilište Lovran dodijelilo je 4 edukacije kroz projekt ( 2 besplatne edukacije za zanimanje Wellness Terapeut, 1 edukaciju za Masera Kupeljara i 2 edukacije obuke kozmetičke njege ). 4 polaznice trenutno su na edukaciji u našem Učilištu Lovran. 

Učilište Lovran – volonterski pomaže udrugi  „ Veliko srce malom srcu“

Učilište Lovran jošod 2016. godine  volontira u udruzi  „ Veliko srce malom srcu“

Mi pomažemo roditeljima djece oboljele od teških srčanih bolesti,  kroz usluge  programa opuštanja kroz masaže i učenje tehnika samopomoći koje uklanjaju posljedice stresa poput autogenog treninga, progresivno mišićne relaksacije, vježbe disanja kao iindividualnu i grupnu psihološku podršku.

EU PROJEKTI

U 2017/2018.  godini prijavili smo tri projekta s našim suradnicima / partnerima  iz Visoko učilište iz Zagreba i Metkovića čija se realizacija očekuje kroz 2019/2020 godinu.

Projekt: „ Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ – Naziv projekta:  „Zdravlje posao i budućnost u mojim rukama“ ( Učilište Lovran, Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski, Ortosan  d.o.o. )

Projekt:„ Poboljšanje pristupa ranjivih supina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.“ – Naziv projekta:  „Zdrava radna mjesta u turizmu“ ( Učilište Lovran, Pučko otvoreno učilište Petar Zrinski, Ortosan d.o.o. )

Projekt:„ Poboljšanje pristupa ranjivih supina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.“ – Naziv projekta:  „Zapošljivost i poduzetništvo ranjivih skupina u zdravstvenom turizmu“ ( Srednja škola Metković, Učilište Lovran, Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski, Ortosan d.o.o. , Udruga Dobra)

U novoj godini želimo Vam puno zdravlja, ljepote i opuštanja, te Vas pozivamo da nam se pridružite i steknete puno novih i ljekovitih znanja!

Podijelite s prijateljima