swat

Poslovni plan i SWOT analiza

Kako sam u prošlom nastavku navela većina poduzetnika-osnivača wellness centara, kozmetičkih salona, salona za masažu dolazi “iz struke”. To ima svoje prednosti u smislu posjedovanja stručnih vještina, iskustva i „povlačenja“ zadovoljnih klijenata u novotvoreni wellness.

Menadžerska znanja i vještine „poduzetnici iz struke“ moraju i trebaju nadograditi kako njihov wellness poduzetnički pothvat ne bi postao „mora“. Uspjeh wellness poduzetničkog pothvata podjednako ovisi o stručnosti zaposlenika  pružatelja usluge kao i o menadžerskim znanjima i vještinama  voditelja wellnessa – wellness menadžera..

Zašto i što je SWOT analiza

Wellness poduzetniku je SWOT analiza ključan element već od samog početka tj.pri  razradi poduzetničke ideje, kod izrade poslovnog plana i kreiranja marketing strategije.  Radi se o  kvalitativnoj analitičkoj metodi koja kroz 4 čimbenika nastoji prikazati snage, slabosti, prilike i prijetnje vašeg poduzetničkog pothvata. Međutim, treba uzeti u obzir da se radi o subjektivnoj metodi. Wellness centar kao i kozmetički salon, salon za masažu mora voditi računa o unutrašnjem i vanjskom okruženju. U tom se kontekstu ova analiza može razumjeti kao prikaz unutrašnjih snaga i slabosti wellness centra  i vanjski prilika i prijetnji s kojima se on suočava. Živimo u vremenu brzih promjena kada se  prilike na tržištu iz dana u dan mijenjaju zbog čega SWOT analizu trebaju i poduzetnici početnici i oni koji su već na tržištu.

Izgled i forma SWOT analize

Prije nego što započnete s izradom, potrebno je da definirate predmet i cilj SWOT analize . Predmet SWOT  analize može biti dilema da li pokrenuti wellness u partnerstvu ili sami, da li uvesti neki proizvod u ponudu wellnessa koji drugi u destinaciji ne nude. Nemojte zaboraviti definirati vremenski period u kojem želite i trebate ostvariti zadani cilj. Izrada SWOT analize je jednostavna i ne zahtijeva veliku formalnost. Dovoljno je izraditi tabelu u koju se potom smještaju snage, slabosti, prilike i prijetnje. Snage predstavljaju pozitivne, a slabosti negativne unutrašnje čimbenike. Šanse predstavljaju pozitivne, a prijetnje negativne vanjske čimbenike.  U kontekstu vremena, snage i slabosti predstavljaju sadašnjost temeljenu na prošlosti, dok prilike i prijetnje predstavljaju budućnost temeljenu na prošlosti i sadašnjosti. Savjetujem wellness poduzetnicima i wellness menadžerima  da prvo obrate pažnju na vanjske prilike i prijetnje ako žele osvojiti određeno tržište (ili dio njega), a tek nakon toga bi pogledajte i napišite u tablicu svoje unutarnje snage i slabosti.  Logičnost ove teze je i u tome što se moderno poslovanje svake wellness organizacije  mora orijentirati na wellness potrošača jer je on taj koji vodi glavnu riječ. Nemojte stoga započeti od toga što možete ponuditi već se potrudite uočiti što wellness potrošači žele i što trebaju. Zatim analizirajte odlučite i planirajte što treba ponuditi i kako  da to provedete.

 Pitanja koja pomažu pri izradi SWOT analize

Da bi dobro uradili SWOT analizu budete iskreni i realni kada navodite snage i slabosti, izbjegavajte uopćenja, budite precizni, beskompromisni, fokusirani na  točno određeni segment tržišta i dobro istražite konkurenciju.
Držeći se predloženog redoslijeda pri izradi SWOT analize poslužite se sljedećim pitanjima samom sebi. Ako ne znate na njih odgovoriti istražite !

  1. Pri navođenju prilika ili  šansi za svoj biznis, saznajte: Koje zdravstveno socijalne potrebe dominiraju kod pojedinaca iz okruženja i turista destinacije te koji su trendovi u ponudi wellnessa ? Raste li turistički promet u destinaciji ili okruženju wellness centra? Raste li kupovna moć lokalnog stanovništva? Kakva je prometna povezanost i dostupnost lokacije wellnessa ?
  2. Kada navodite prijetnje saznajte: Što nudi konkurencija a da moj wellness ne može ili nema? Postoje li lokacijske, ekonomske, društvene, političke prepreke koje morate na vrijeme da uočite, jer će vas u protivnom usporiti na putu do konačnog cilja.
  3. Kada želite da definirate svoje snage, treba da odgovorite na sljedeća pitanja: Što je to što me čini boljim i poželjnijim wellness potrošaču u odnosu na konkurenciju ?
  4. Kada želite da definirate svoje slabosti, trebate se zapitati: Što je to što me sprečava da realiziram zadane ciljeve i što trebam napraviti da ih uklonim, da unaprijedim i poboljšam?

PRIMJER:  SWOT analiza wellness centra u osnivanju u regiji Kvarner

U prošlim nastavcima je pri razradi poslovne ideje bez obzira na velik broj wellness ponuđača, novoosnovani wellness centar vidi svoju priliku  na tržištu. Za razliku od konkurencije osim usluga masaže i kozmetičke njege, planira ponuditi inovativne i u destinaciji nedostatne programe poput radionica izrade prirodne kozmetike, radionice zdravog kuhanja i osobnog rasta i razvoja. Smatra se da će navedeni programi biti interesantni, zanimljivi i dostupni lokalnom stanovništvu  i turistima koji odsjedaju u hotelima i privatnom smještaju u okruženju

 

Pomoć pri ostvarivanju ciljeva

Otežava postizanje ciljeva

 

SNAGE

SLABOSTI

I

N

T

E

R

N

I

 

F

A

K

T

O

R

I

–         Stručnost i iskustvo poduzetnika i zaposlenika

–         Nove usluge osobnog rasta i razvoja, prirodne kozmetike i zdravog kuhanja

–         Zadovoljnih klijenti koji su koristili usluge zaposlenika  dok su radili u blizini novootvorenog wellnessa

–         Dostupnost materijala za rad od dobavljača iz lokalnog okruženja

–         Novostečena menadžerska znanja i vještine osnivača – voditelja nakon školovanja programu Wellness menadžer

–         Novi na tržištu

–         Nepoznat brand

–         Nedostatak vodenih sadržaja (saune i bazen)

–         Nedostatak široke baze kontakata potencijalnih klijenata i visoke pozicije branda na Internetu i društvenim mrežama

–         Nedostatak standarda kvalitete i kontrole kvalitete usluge u wellness sektoru

 

PRILIKE

PRIJETNJE

E

K

S

T

E

R

N

I

 

F

A

K

T

O

R

I

–         Povećana svijest  lokalnog stanovništva i turista o potrebi očuvanja zdravlja

–         Porast  broja turista u okruženju

–         Velik broj turističkih objekata u okruženju koji ne nude wellness usluge

–         Mogućnost suradnje s  Wellness akademijom – nastavnici kao vanjski suradnici za vođenje programa osobnog rasta i razvoja i angažiranjem polaznika škole za pružanje wellness usluga za vrijeme stručne prakse u našem wellnessu

–         Velik broj ponuđača wellnessa u okruženju

–         Nedostatak turista izvan glavne turističke sezone

–         Brzi razvoj tehnologije koji nameće

potrebu za stalnim visokim investicijama

–         Sve veći zahtjevi/očekivanja

potrošača

Koristi SWOT analize

Izrađena SWOT analiza pomaže wellness poduzetniku da:

  • svoje resurse koristili efikasnije
  • brže i lakše pokrene posao
  • analizira, bolje upozna i razumije konkurenciju
  • otkrije nove prilike, mogućnosti i iskoristili postojeće šanse
  • bolje se pripremili za moguće prijetnje iz okruženja
  • napravi biznis i marketinški plan

Dobro urađena SWOT analiza će vam pomoći da se usredotočite na svoje snage, korigirate svoje slabosti i spremnost da se suočite s prijetnjama – što će umanjiti njihovo negativno djelovanje i konačno prilika da prepoznate i iskoristite sve mogućnosti koje vam se ukažu.

Na kraju ovog nastavka o wellness poduzetničkom pothvatu predlažem da istodobno napravite SWOT analizu samoga sebe  – kako bi na temelju te analize saznali što trebate napraviti da u svojoj novoj ulozi poduzetnika efikasno balansirate osobni život  i poslovne obaveze.

Autor: Jelica Popić,dr.med. – ravnateljica Učilišta Lovran

Podijelite s prijateljima