dentalni asistent3

Postani dentalni asistent

U Republici Hrvatskoj posluje više tisuća ordinacija dentalne medicine u kojima  uz doktora dentalne medicine rade i dentalni asistenti. Porastu broja dentalnih ordinacija u turističkim destinacijama pogoduju prilike i procjene sve većeg broja turista-stranaca koji zbog prepoznate kvalitete dentalnih usluga i povoljnije cijene usluge rado posjećuju Hrvatsku.

Dentalni asistent je relativno novo zanimanje u Hrvatskoj zbog čega se povećava šansa za zapošljavanjem završenih polaznika. Dentalni asistent asistira doktoru dentalne medicine tijekom terapijskog postupka, priprema pacijenta, prostor, pribor, instrumente i opremu.

Program obrazovanja za dentalnog asistenta traje četiri godine u okviru  redovnog srednjoškolskog obrazovanja.  Prekvalifikacija traje kraće (12-16 mjeseci) unutar obrazovanja odraslih, a podrazumijeva prekvalifikaciju s nekog postojećeg srednjoškolskog programa.

Poslovi i kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa – Dentalna asistentica/asistent
 • Planira terapijske postupke u dogovoru s dentalnim timom te samostalno voditi liste pacijenata i terapijskih postupaka
 • Samostalno i po uputi doktora dentalne medicine redovito analizira količinu i ispravnost zaliha materijala u skladištu te ispravnost prostora i opreme u ordinaciji dentalne medicine
 • Osigurava ugodno okruženje u čekaonici dentalne medicine te primjereni tiskani i drugi zdravstveno-odgojni materijal u dogovoru s dentalnim timom
 • Samostalno dezinficira radno mjesto, radne površine, instrumente i ostali pribor za terapijske postupke
 • Samostalno sterilizira instrumente i pribor za terapijske postupke te provodi kontrolu sterilizacije prema standardima i zakonskim propisima
 • Samostalno priprema instrumente i pribor te asistira doktoru dentalne medicine tijekom terapijskog postupka prema uputi
 • Samostalno priprema pacijenta za terapijski postupak i zbrinjava ga nakon terapijskog postupka prema standardima i zakonskim propisima, poštujući njegovo dostojanstvo i pravo na različitost
 • Radi u timu s doktorom dentalne medicine tijekom izvođenja dijagnostičko terapijskog postupka prema standardima
 • Samostalno prepoznaje hitna medicinska stanja i sudjeluje u njihovom rješavanju
 • Upoznaje korisnika dentalno – medicinskih usluga o osnovnim pravilima oralne higijene i prevencije te sudjeluje u procesu zdravstvenog odgoja zajednice
 •  Upisuje dentalni status pacijenta prema nalogu doktora dentalne medicine, arhiva osobnu dentalnu i ostalu medicinsku dokumentaciju prema propisu te izrađuje izvješća o izvršenim terapijskim postupcima
 • Primjenjuje suvremenu informatičku tehnologiju u izradi i pohranjivanju medicinske, statističke i financijske dokumentacije. Samostalno naplaćuje dentalnu uslugu prema cjeniku usluga
 • Samostalno kontrolira rok valjanosti lijekova i dentalnih materijala, vodi izdatnice i primke za dentalni materijal te redovito naručuje nove materijale za terapijske postupke  dogovoru s doktorom dentalne medicine
 • Objašnjava pacijentu o terapijski postupak sukladno nadležnosti dentalne asistentice/asistenta te samostalno ili u timu rješava komunikacijsku prepreku s pacijentom (djeca, starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom, osobe iz drugih govornih područja)
 • Komunicira efikasno unutar i izvan dentalnog tima, (primjenjujući profesionalnu etiku, stručnu terminologiju te suvremenu informatičku tehnologiju)
 •  Redovito se usavršava te primjenjuje novostečena znanja i vještine u svakodnevnom radu
 • Samovrednuje svoj rad u ordinaciji dentalne medicine te primjenjuje u svakodnevnom radu važeće zakonske propise, etički kodeks i protokol
 •  Samostalno zbrinjava medicinski, kemijski i mehanički otpad prema važećim zakonskim propisima
 • Samostalno primjenjuje mjere osobne zaštite te mjere zaštite pacijenta
 •  Samostalno izvodi higijensko-epidemiološke mjere u ordinaciji te mjere postekspozicijske profilakse po zakonskom standard (nakon ubodnog i ugriznog incidenta te nakon izloženosti sekretima – krv, slina, gnoj)
Osobine dentalnog asistenta
 • Osim stručnih znanja i vještina dentalni asistent treba cjeloživotno razvijati i psihosocijalne vještine kako bi uspješno obavljao svoj posao. Tijekom školovanja pomažemo razvijati životne vještine poput – sposobnosti donošenja odluka i rješavanja problema, kreativnost i kritičko mišljenje, komunikaciju i interpersonalne vještine, samosvijest i empatiju, sposobnost prepoznavanja i izražavanja emocija i odgovarajućeg reagiranja u stresnim situacijama.
 • Kod dentalnog asistenta cijene se osobine strpljivosti, urednosti, preciznosti i točnosti u radu kao i vještina korištenja suvremene informatičko-komunikacijske tehnologije.
 • Dentalni asistent u komunikaciji s pacijentima mora poštovati ljudsko dostojanstvo, kulturološke, vjerske, dobne, spolne i ekonomske različitosti.

Podijelite s prijateljima