Povijesni razvoj računovodstva

Računovodstvo, odnosno knjigovodstvo, ima dugu povijest koja seže unatrag tisućama godina. Još u drevnim civilizacijama kao što su Babilon, Asirija, stari Egipat, antička Grčka, Rim i Kina, ljudi su počeli evidentirati poslovne događaje na gline, pergamentu i drugim materijalima.

U ovom članku istražujemo povijesni razvoj računovodstva, posebno fokusirajući se na razliku između jednostavnog i dvojnog knjigovodstva.

Jednostavno knjigovodstvo

Jednostavno knjigovodstvo razvilo se tijekom 13. i 14. stoljeća u sjevernoj Italiji, u gradovima poput Genove, Firence i Venecije. Ovo knjigovodstvo karakterizira jednostavno bilježenje poslovnih događaja, pri čemu se evidentiraju samo određeni dijelovi poslovnih transakcija. Knjige se vode kronološkim redom, bilježeći promjene redom njihovog događanja. Jednostavno knjigovodstvo se koristilo sve do 19. stoljeća, kada je zamijenjeno dvojnim knjigovodstvom, ali i danas se koristi kod obrtnika i slobodnih zanimanja.

Dvojno knjigovodstvo

Tijekom 19. stoljeća, razvilo se dvojno knjigovodstvo koje je značajno promijenilo način vođenja poslovnih knjiga. U dvojnom knjigovodstvu, svaki poslovni događaj se evidentira u dvije stavke – jedna “duguje” i druga “potražuje”. Ovaj pristup omogućuje praćenje kretanja imovine, obveza i kapitala, ali i održavanje ravnoteže između njih. Dvojno knjigovodstvo je prvi put opisao Dubrovčanin Benedikt Kotruljević u 15. stoljeću, dok se često fra Luca Pacioli pripisuje kao prva osoba koja je spomenula pojam dvojnog knjigovodstva u svojoj knjizi “Summa de arithmetica, geometrica, proportioni et proportionalita” koja je tiskana 1494. godine.

Važnost računovodstva za čovječanstvo

Računovodstvo, bilo da je jednostavno ili dvojno knjigovodstvo, igralo je ključnu ulogu u razvoju ljudske civilizacije. To je omogućilo organiziranje i praćenje financijskih transakcija, trgovinu i razmjenu dobara. Knjigovodstvo je postalo neophodno za pravilno vođenje poslovanja, ugovaranje, trgovinu i donošenje informiranih odluka.

U moderno doba, računovodstvo je postalo sastavni dio svakog poduzeća. Kroz industrijsku revoluciju i daljnji tehnološki napredak, računovodstvo se razvilo u složeniji sustav praćenja financija, poreza, plaćanja, izvještavanja i analitike. Financijski izvještaji temeljeni na računovodstvenim podacima omogućuju poduzećima da ocjene svoje financijsko zdravlje, planiraju buduće aktivnosti i pruže relevantne informacije dionicima.

Računovodstvo, s poviješću koja se proteže kroz tisućljeća, ima neprocjenjivu vrijednost za čovječanstvo. Od drevnih civilizacija do suvremenog poslovanja, računovodstvo je pružilo strukturu, red i transparentnost u financijskim transakcijama.

Prijelaz s jednostavnog na dvojno knjigovodstvo označio je prekretnicu u načinu vođenja poslovnih knjiga, pružajući detaljnije uvide i bolje praćenje financijskih tokova.

Danas računovodstvo igra ključnu ulogu u svijetu poslovanja, omogućujući poduzećima da donose informirane odluke i ostvare uspjeh u globalnom gospodarstvu.

Računovodstvo je ključni alat za uspješno vođenje tvrtke. Kao jezik biznisa, ono omogućuje komunikaciju i donošenje informiranih odluka. Kroz planiranje, kontrolu, izvještavanje i analizu, računovodstvo pruža vrijedne informacije o financijskom stanju tvrtke. Stoga, ulaganje u kvalitetno računovodstvo i razumijevanje njegovih principa ključno je za postizanje dugoročnog uspjeha i konkurentnosti u poslovnom svijetu.

Edukacija za knjigovođu – upisi u tijeku!
Mogućnost  besplatnog školovanja za knjigovođu putem HZZ  vaučera.

 

Podijelite s prijateljima