natjecaj

Pravila nagradnog natječaja „Osvoji tečaj sportske masaže uz najcool fotku iz Učilišta Lovran“

(u daljnjem tekstu: Pravila)
Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrada nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.

ČLANAK 1: ORGANIZATOR

Organizator i voditelj obrade podataka nagradnog natječaja “ „OSVOJI TEČAJ SPORTSKE MASAŽE UZ NAJCOOL FOTKU IZ UČILIŠTA LOVRAN ““ (u nastavku “Nagradni natječaj”) je UČILIŠTE LOVRAN, Črnikovica 7/a,  51410 Opatija , OIB: 63202894302 (u daljnjem tekstu: Organizator).

ČLANAK 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora, u vremenskom razdoblju od 26.08. do 30.08. do 23:55 sati na Facebook stranici https://www.facebook.com/uciliste.lovran/. Odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske

ČLANAK 3: VRSTA NAGRADA KOJE UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Pobjednika Nagradnog natječaja nagrađujemo  s besplatnim tečajem Sportske masaže  

Dobitnik Nagradnog natječaj može iskoristiti nagradu u periodu od  01.09.-2021. do 30.11.2021. Nakon isteka roka dobitnik Nagradnog natječaja više neće moći koristiti osvojeni Nagradni Natječaj.

ČLANAK 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Organizatora, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) (u daljnjem tekstu: “Sudionici”).

ČLANAK 5: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudjelovati u Nagradnom natječaju mogu svi sudionici .

U komentaru objavite  fotografiju iz Učilišta Lovran, dobitnika  „najcool fotke“ nagradit ćemo besplatnom edukacijom iz Sportske masaže.

Podaci koje Sudionici pruže, pohranjuju se i koriste isključivo u svrhu održavanja ovog Nagradnog natječaja. Organizator neće imati pristup korisnikovom Facebook profilu, niti će se koristiti i pristupati korisnikovim podacima na toj mreži, osim onih podataka koji su javno dostupni. Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Nagradnog natječaja. Sudionici su dužni prilikom sudjelovanja na Nagradnom natječaju dati istinite, točne i potpune kontaktne podatke o sebi.

ČLANAK 6: ODABIR DOBITNIKA

Pobjedu odnosi najbolja fotografija  prema odabiru komisije.

Dobitnici koji u roku 48 sati ne dostave podatke potrebne za preuzimanje nagrade gube pravo na nagradu, a Organizator se obvezuje proglasiti nove dobitnike.

ČLANAK 7: DISKVALIFIKACIJA

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike u sljedećim slučajevima:

  • Sudionik krši ova Pravila ili djeluje protivno pravilima platforme Instagram;
  • Sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 sata ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
  • Sudionici se ne pridržavaju teme Nagradnog natječaja.

Prijave sudionika koji u imenu profila koriste aliase nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu. Ako Sudionik Nagradnog natječaja unese bilo kakav neprimjeren ili uvredljiv sadržaj, isti će biti uklonjen i neće se smatrati regularnom prijavom na Nagradni natječaj.

ČLANAK 8: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, Sudionici prihvaćaju Pravila ovog Nagradnog natječaja te ujedno pristaju da se, ako postanu dobitnikom nagrade, njihovo ime, adresa i recenzija mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Ovaj Natječaj Instagram ne promiče niti sponzorira. Napominjemo, Instagram je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost, kako samih sudionika natječaja, tako i trećih osoba. Ako Sudionici Natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj stranici, smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Organizator ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao ni za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su Sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Instagram stranici (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja.

ČLANAK 9: POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom dodijeljenom na ovom Nagradnom natječaju.

ČLANAK 10: RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika Nagradnog natječaja stranke će sve sporove iz ovoga Nagradnog natječaja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora nadležan je sud u Rijeci.

ČLANAK 11: ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA

Zajednički voditelji obrade podataka su Organizator i Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin, Irska (u daljnjem tekstu: “Facebook”). Organizator i Facebook su međusobnim dogovorom uredili odgovornosti za poštovanje obveza zaštite privatnosti. Detaljnije o navedenom dogovoru te osobnim podacima koje obrađuje Facebook pronađite u Pravilima privatnosti Organizatora. Organizator i Facebook su međusobnim dogovorom uredili odgovornosti za poštovanje obveza zaštite privatnosti.
Detalje o navedenom dogovoru možete pronaći na:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum . Koristeći Facebook, postoji mogućnost da Facebook koristi različite podatkovne centre diljem SAD-a za pružanje svojih usluga. Europski sud pravde SAD smatra državom s razinom zaštite podataka koja je neadekvatna kada su u pitanju standardi EU. Konkretno, u nedostatku odluke o adekvatnosti i bez odgovarajućih zaštitnih mjera, postoji rizik da američke vlasti obrađuju vaše podatke u svrhu kontrole i praćenja, moguće bez ikakvog pravnog lijeka. Organizator obrađuje samo osobne podatke koje ste nam pružili prilikom prijave na Nagradni natječaj odnosno tijekom Nagradnog natječaja, tj. podatke koje ste nam pružili kako bismo Vam predali nagradu. Svi osobni podaci koji se prikupljaju u vezi ovog nagradnog natječaja, Organizator čuva u trajanju od jedne godine od dana završetka nagradnog natječaja.
Organizator će navedene osobne podatke u stavku 1. ovog članka koristiti za:

  • Kontaktiranje Sudionika radi dogovora oko dostave nagrade
  • Dostavljanja nagrade Sudioniku

Organizator Vaše osobne podatke obrađuje isključivo u svrhu Vašeg sudjelovanja na nagradnom natječaju, i ne obrađuje ih ni u kakve druge svrhe. U slučaju da sudjelujete u Nagradnom natječaju u skladu s propozicijama Natječaja, obrada Vaših osobnih podataka od strane Organizatora je nužna za izvršavanje ugovora u kojem ste stranka. Prema tome, pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka je čl. 6. st. 1. t. (b) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Nadalje, u svrhu radi poštovanja pravnih obveza Organizatora (primjerice rješavanje prigovora i slično) te u svrhu suradnje sa službama i javnim tijelima, moguće je da ćemo obraditi neke od Vaših osobnih podataka u navedene svrhe. U tom slučaju, pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka je čl. 6. st. 1. t. (c) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?
Podaci o sudionicima brišu se u roku godine dana nakon završetka nagradne igre i objave pobjednika. U slučaju materijalne nagrade, podaci o pobjedniku čuvaju se za cijelo vrijeme trajanja zakonskog prava iz jamstva kako bi se u slučaju nekog nedostatka na nagradi po potrebi mogla omogućiti njezin popravak ili zamjena.
Koja su Vaša prava?
Općenito imate sljedeća prava:

  • imate pravo tražiti pristup i ispravljanje ili brisanje Vaših osobnih podataka
  • imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka i zatražiti ograničenje obrade
  • imate pravo na prenosivost podataka, odnosno pravo primiti svoje osobne podatke u strukturiranom, uobičajenom obliku i strojno čitljivom obliku.

Vaša prava možete ostvariti pisanim putem: info@uciliste-lovran.hr  (za službenika za zaštitu osobnih podataka) Pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu Imate pravo na podnošenje prigovora na obradu Vaših osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka sukladno Općoj Uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i važećim pravnim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

ČLANAK 12: PREKID I IZMJENA PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni putem Facebook stranice Organizatora (https://www.uciliste-lovran.hr/). Organizator zadržava pravo promijeniti Pravila Natječaja, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na stranici https://www.facebook.com/uciliste.lovran/.

 

Podijelite s prijateljima