Što je potrebno da postanete uspješan dentalni asistent?

Za one koji traže novu karijeru ili se žele prebaciti u dentalnu industriju, zanimanje dentalnog asistenta može biti izvrsna opcija.

Kao dentalni asistent, možete biti ključni član tima stomatološke ordinacije i pomoći u pružanju vrhunske stomatološke skrbi pacijentima.

Stjecanje odgovarajuće edukacije
Danas se u ustanovama za obrazovanje odraslih možete prekvalificirati i steći  novo zanimanje Dentalni asistent ili možete završiti srednju školu ako se iz nekog razloga ranije niste završili srednju školu ili ste prekinuli svoje srednjoškolsko obrazovanje. Takvi programi obično traju do dvadesetak mjeseci, a nakon toga stječete novo zanimanje Dentalni Asistent. Po završetku školovanja potrebno je završiti staž i položiti stručni ispit u Komori za dentalnu medicinu.

Razvijanje komunikacijskih vještina
Dentalni asistenti moraju biti sposobni komunicirati s pacijentima na jasan i smiren način. Važno je moći komunicirati o njihovim potrebama, postavljati pitanja i prenositi važne informacije o njihovoj dentalnoj skrbi.

Image

Vještine organizacije
Dentalni asistenti moraju biti vrlo organizirani kako bi pomogli u upravljanju vremenom stomatološke ordinacije i osigurali učinkovitost svih procesa. To uključuje praćenje rasporeda pacijenata, upravljanje inventarom i naručivanje potrepština te vođenje  detaljnih evidencija / kartona o pacijentima.

Poznavanje tehnologije
Danas, stomatološke ordinacije koriste niz tehnoloških alata i programa kako bi poboljšale efikasnost i pružile bolju uslugu pacijentima. Zbog toga je važno da dentalni asistenti budu upoznati s najnovijim tehnologijama i dentalnim računalnim programima za upravljanje pacijentima.

Poznavanje stomatologije
Iako ne morate biti stomatolog na poslovima dentalnog asistenta nužno je dobro poznavanje stomatologije i razumjeti različite postupke koji se koriste u stomatološkim tretmanima. To će vam omogućiti da bolje razumijete potrebe pacijenata i da ih što bolje podržavate u njihovom liječenju.

Otkrijte koje sve zadatke obavljaju dentalni asistenti.

 

Podijelite s prijateljima