kineska filozofija

Što nam danas znači pojam Tradicionalne kineske medicine?

Tradicionalna kineska medicina je bez ikakve aparature i sintetskih lijekova bila i ostala uspješna u očuvanju zdravlja, prevenciji i liječenju mnogih oboljenja, posebno od onih od kojih danas pati većina stanovništva zemaljske kugle – psihosomatskih oboljenja, kroničnih bolnih poremećaja koštano mišićnog sustava, glavobolja, neuralgija, menstrualnih poremećaja, alergija, prekomjerne težine, celulita, sportskih ozljeda…

HOLISTIČKI PRISTUP ZDRAVLJU

Kineska tradicionalna medicina je holistički pristup zdravlju u praksi, zato što promovira očuvanje psihičkog, fizičkog i socijalnog zdravlja, a pri utvrđivanju uzroka bolesti propituje i otkriva psihičke, fizičke i socijalne aspekte koje su mogle prouzročiti zdravstveni poremećaj, te shodno tome svaki tretman usmjerava na uzrok.

Danas se Tradicionalna kineska medicina svrstava u metode integrativnog pristupa zdravlju, koji naglašava važnost kombinacije tradicionalne i suvremene medicine u stimuliranju prirodne težnje organizma ka samoliječenju te partnerstvo liječnika i pacijenta u procesu liječenja. Integrativna  medicina  ne  odbacuje  konvencionalnu  medicinu, niti prihvaća  alternativne  terapije  ne- kritički.

LJUDSKI ORGANIZAM JE UJEDNO I MATERIJA I ENERGIJA

Tradicionalna kineska medicina tumači da je ljudski organizam istodobno ‘i energija i materija’.

Energiju su stari Kinezi nazvali Qi i otkrili  da svaka energija ima dva pola – Yin i Yang. Yin i Yang energetski polovi imaju međusobno suprotne karakteristike nekog stanja ili pojave u kozmosu, prirodi i čovjeku.

Energija se u ljudskom organizmu kreće kroz meridijane, na kojima su akupunkturne točke preko kojih se raznim fizikalnim metodama može utjecati na protok energije.

Kada vitalna energija (Qi) slobodno i pravilno protječe kroz meridijane i njima pripadajuće organe (srce, tanko crijevo, perikard, trostruki grijač, želudac, slezenu, pluća, debelo crijevo, bubrege, mokraćni mjehur, jetru i žučni mjehur), čovjek je zdrav i vitalan, dobro se osjeća, spreman je da daje i uzima od drugih, suosjećajan je, pažljiv i spreman da uči, radi, surađuje, da živi u sadašnjem trenutku  i stvara budućnost.

OTKRIVANJE UZROKA BOLESTI

Fiziologija (kako funkcionira ljudski organizam) i patofiziologija (kako dolazi do zdravstvenih poremećaja) u tradicionalnoj kineskoj medicini je prikazana kroz koncept Pet elemenata.

Nazivi Pet elemenata su proizašli od prirodnih karakteristika i prirodnih zakona svojstvenih vatri, zemlji, metalu, vodi i drvetu, a istim karakteristikama odgovaraju i organi koje su povezali ili smjestili u svaki pojedini element. Otkrili su da je za dobro zdravlje ključan pravilan protok energije kroz meridijane, te odnos među pojedinim elementima i organima.

Uzroci poremećaja u protoku energije i odnosu između pojedinih elemenata i organa mogu biti unutarnji i vanjski patogeni činitelji.

Unutarnjim patogenim činiteljima su nazvali negativne emocije, a vanjskim patogenim činiteljima su nazvali klimatske pojave, pa tako:

Ljutnja, vjetar i propuh mogu poremetiti protok energije u element Drveta i ugroziti zdravlje Jetre i Žučnog mjehura

Euforija i vrućina mogu poremetiti protok energije u elementu Vatre i ugroziti zdravlje Srca, Srčane ovojnice, Tankog crijeva, Trodjelnog grijača

Briga i vlaga mogu poremetiti protok energije u elementu Zemlje i ugroziti zdravlje Želudca, Slezene i Gušterače

Tuga i suhoća mogu poremetiti protok energije u elementu Metala i ugroziti zdravlje Pluća i Debelog crijeva

Strah i hladnoća mogu poremetiti protok energije u elementu Vode i ugroziti zdravlje Bubrega i Mokraćnog mjehura

TKM energetska „dijagnoza“ je početna slika energetskog i zdravstvenog stanja organizma, koju iskusni i školovani TKM terapeuti provode prije tretmana. Ona se provodi:

  • ANAMNEZOM- razgovor sa klijentom u kojem se propituju osjećaji ili emocije, ponašanja, odnosi, sklonosti određenoj vrsti hrane
  • PROMATRANJEM boje kože, jezika, izraza lica, položaja tijela pri stajanju, hodu…
  • DODIRIVANJEM ili opipom pulsa, tvrdoće ili mekoće iznad akupresurne točke i duž meridijana…

TKM energetska „dijagnoza“ i razgovor s terapeutom osim terapeutu pomaže i klijentu da tokom razgovora upozna svoj organizam na svim razinama (psihološkim, emocionalnim, fizičkim i socijalnim) i lakše donese odluke o promjenama u životnim navikama, ponašanju i odnosima.

Nakon TKM energetske „dijagnoze“ TKM terapeut lakše i preciznije planira akupunkturne i akupresurne točke i meridijane na kojima provodi akupunkturu, akupresuru, masažu, rastezanje, moksa ili ventuza terapiju. Obično se u svrhu boljeg i bržeg liječenja više metoda kombinira.

METODE KOJE KORISTI TKM

Tradicionalna kineska medicina je razvila niz fizikalnih metoda i tehnika koje pomažu u balansiranju energetskog protoka, a time prevenciji bolesti i liječenju brojnih zdravstvenih poremećaja. Prepreke u protoku energije mogu izazvati poremećaj u radu pojedinih organa i mentalnih funkcija s jedne strane, a s druge strane bolest bilo kojeg uzroka ima za posljedicu poremećaj u protoku energije.

Fizikalne metode  TKM medicine su: Tui na kineska masaža, Tui na terapija, Cupping masaža,   Refleksna masaža stopala,   Akupunktura i Laser  Akupresura

Biološke metode TKM medicine su: Yin i Yang prehrana i biljni lijekovi

Što god da je uzrokovalo poremećaj zdravlja (bolest, stres, emocije, hrana, piće….), kada se popravi energetski protok i uspostavi energetski balans metodama TKM medicine, čovjek će se osjećati bolje i to na svim razinama – fizičkim, psihičkim i energetskim.Tajna dobrog zdravlja i dobrog osjećaja je u umjerenosti i energetskoj ravnoteži. Umjerenost u načinu života,  pozitivne emocije i pozitivna zdravstvena ponašanja, rezultiraju pravilnim protokom energije, dobrim zdravljem, bržim i lakšim ozdravljenjem, dobrim osjećajem.

Kada je pojedinac zaglavljen u previše istog, dobrog ili lošeg, hladnog ili vrućeg, svjetla ili tame, tuge ili radosti, aktivnosti ili pasivnosti, racionalnom ili iracionalnom, dugoročno zbog prenaprezanja sustav slabi i „puca“ baš na najslabijoj kariki.

Autor: Jelica Popić, dr.med., TKM učitelj – Učilište Lovran – ustanova za obrazovanje odraslih 

Podijelite s prijateljima