Uloga dentalnog asistenta u postupku izbjeljivanja zuba

Dentalni asistenti igraju ključnu ulogu u osiguravanju kvalitetne i sigurne dentalne skrbi. Jedan od postupaka u kojima su dentalni asistenti neizostavni je izbjeljivanje vitalnih zuba. U ovom blogu  pročitajte ključne zadaće i ulogu  dentalnih asistenata tijekom provedbe postupka izbjeljivanja vitalnih zuba. Njihov rad pridonosi uspješnom postupku i ugodnom iskustvu pacijenta.

Priprema pacijenta:

Dentalni asistent prvi je kontakt s pacijentom prije početka postupka izbjeljivanja. Provjerava identifikacijske podatke pacijenta te objašnjava postupak kako bi osigurao odnos povjerenja. Također, procjenjuje kognitivni status pacijenta i provjerava podatke iz izjave o zdravlju. U suradnji s doktorom dentalne medicine, priprema karton pacijenta i RTG-snimke za uvid.

Priprema okoliša:

Sigurno smještajući pacijenta u stomatološki stolac, dentalni asistent postavlja zaštitnu jednokratnu pregaču na pacijenta. Također, postavlja jednokratnu čašu ispred pacijenta i upućuje ga da ispere usnu šupljinu oralnim antiseptikom. Osiguravajući higijenu, dentalni asistent opere ruke te utrlja alkoholni dezinficijens prije stavljanja jednokratnih rukavica.

Priprema instrumenata i asistencija:

Dentalni asistent priprema neophodne instrumente kao što su zubno ogledalo, stomatološka sonda i stomatološka pinceta. Tijekom postupka, asistent pomaže u postavljanju zaštitne gumene plahtice i drugih komponenti za zaštitu mekih tkiva i sluznice, koje se nalaze u setovima za izbjeljivanje. Važna uloga asistenta je i retrakcija mekih tkiva i sukcija tekućine tijekom cijelog postupka.

Provedba izbjeljivanja:

Izbjeljivanje se provodi sredstvima za izbjeljivanje i lampom za izmjeljivanje. Vodeći računa o sigurnosti i udobnosti pacijenta, važno je pravilno provesti proces i tehnike izbjeljivanja zuba. Tijekom postupka, dentalni asistent surađuje s doktorom dentalne medicine kako bi osigurao glatko i sigurnu provedbu postupka.

Završni koraci i dokumentacija:

Nakon završenog postupka, dentalni asistent rasprema materijal i instrumente prema protokolu. Korištene instrumente temeljito ispere pod mlazom vode te ih uroni u dezinficijens. Jednokratno korišteni materijal (čašu, sisaljku, zaštitnu gumenu plahticu, svitke staničevine, diskove, vatice, celuloidne matrice, kistiće, kapsulu, maske i rukavice) odlaže u označeni infektivni otpad, dok oštre predmete odlaže u posebne posude . Osim toga, asistent dezinficira alkoholom sve površine koje su se upotrebljavale (radni stolić, miješalicu, lampu za polimerizaciju, staklenu pločicu/ podlogu, turbinu, mikromotor, puster, držač sisaljke, podložak za čaše, reflektor). Važno je napomenuti da dentalni asistenti peru i dezinficiraju ruke kako bi osigurali higijenu.

Dentalni asistenti imaju važnu ulogu u postupku izbjeljivanja vitalnih zuba. Njihove je zadaća priprema pacijenta, priprema radnog okoliša, asistencija tijekom postupka te završni postupci sterilizacije i sređivanje dokumentaciju. Njihova stručnost, briga za pacijenta i suradnja s doktorom dentalne medicine ključni su za postizanje uspješnih rezultata i zadovoljstva pacijenta.

Podijelite s prijateljima