endodonski-tretman

Uloga i aktivnosti dentalnog asistenta u endodonskom tretmanu

Dentalni asistent obavlja mnoge poslove koji zahtijevaju međusobne i tehničke vještine. Iako se državni propisi razlikuju, odgovornosti mogu uključivati:

 1. priprema prostora
 2. priprema dokumentacije
 3. priprema pribora
 4. priprema aparata
 5. priprema pacijenta
 6. asistiranje tijekom zahvata
 7. zbrinjavanje pacijenta nakon zahvata
 8. davanje uputa pacijentu
 9. raspremanje pribora
 10. evidentiranje zahvata
 11. priprema ordinacije za slijedećeg pacijenta
Zadatci i postupci koje provodi dentalni asistent za vrijeme endodontskog tretmana u prvom dolasku

Po dolasku pacijenta dentalni asistent ga pozdravlja i predstavlja mu se  te mu na taj način daje do znanja da smo spremni za komunikaciju i rješavanje njegova problema te iskazujemo poštovanje prema pacijentu. Nakon toga zatraži od pacijenta ime i prezime kako bi izvršio uvid u njegovu dokumentaciju.

Dokumentaciju dijelimo na osnovnu i medicinsku specijalističku dokumentaciju.

Osnovna dokumentacija uključuje:

 1. zdravstvenu iskaznicu gdje se nalaze svi osnovni podaci o pacijentu
 2. polica osiguranja (dopunsko zdravstveno osiguranje)
 3. uputnica koju je izdao doktor opće dentalne medicine (provjeriti uputnu dijagnozu po MKB-u i što se traži)
 4. pristanak na zahvat

U medicinsku (dentalnu) dokumentaciju ubrajamo:

 1. dentalni karton pacijenta
 2. RTG snimke, fotografije
 3. laboratorijske nalaze
 4. nalaze drugih liječnika

Svi ovi podaci spadaju u povijest bolesti pacijenta koji su važni kako bi se izbjegle moguće komplikacije.

Nakon toga kroz komunikaciju dentalni asistent psihički  priprema pacijenta za zahvat. Razlog ove pripreme najčešće je strah koji pacijent osjeća i upravo zato se treba opustiti i biti svjestan što ga očekuje i što može očekivati od zahvata.  Kroz komunikaciju dentalni asistent saznaje kako se pacijent osjeća te ga lagano opušta.

Dentalni asistent daje upute pacijentu  gdje da odloži svoje osobne stvari i odjeću. Nakon što se je pacijent raskomotio dentalni asistent ga smjesti u dentalni stolac, priprema čašu i sisaljke te započinje s provođenjem standardnih mjera zaštite.

Postavlja zaštitnu pregaču na pacijenta te mu dodaje čašu vode i obavještava ga da će mu ista biti na raspolaganju za ispiranje usta kada se to od njega zatraži.

Doktor dentalne medicine ili dentalni asistent postavljaju gumenu plahticu čime postiže bolju preglednost radnog polja.

Nakon što je pacijent zaštićen dentalni asistent je dužan provesti standardne mjere zaštite za sebe i doktora dentalne medicine. Pošto je dentalni asistent već oprao ruke, sljedeće što će napraviti jest staviti zaštitnu pregaču za zahvat, sterilne rukavice, masku i zaštitne naočale. Za doktora dentalne medicine ostavljamo zaštitnu pregaču, sterilne rukavice i naočale ili vizir na dogovoreno mjesto. Ukoliko doktoru dentalne medicine nije potrebno ništa više i sve je spremno, kreće se na sljedeći korak.

Slika 1  Radno mjesto

U ovoj situaciji dentalni asistent već zna koji zahvat radi, te je pripremio sav pribor i instrumentarij.

Tijekom cijelog postupka dentalni asistent treba održavati komunikaciju s doktorom dentalne medicine. Doktora dentalne medicine treba upitati odgovara li mu svijetlo te ima li dobru preglednost u radnom području. Održavanje suhog polja  ima osnovni cilj iz radnog polja doktora dentalne medicine isisati slinu i na taj način osigurati to bolju vidljivost i preglednost radnog polja. U te svrhe koristit će se aspirator i komprese (5×5) za vrijeme cijelog zahvata.[1]

Ako je odgovor negativan dentalni asistent treba reagirati i omogućiti nesmetan nastavak operativnog postupka. Doktora dentalne medicine također treba upitati je li nešto nedostaje i je li potrebno da dentalni asistent promijeni poziciju ako će to doprinijeti radu. Za vrijeme samog asistiranja dentalni asistent zadužen je za praćenja pacijentovog općeg stanja. Promatraju se zjenice (širenje, odsutan pogled), boja kože (blijeda), orošenost znojem, boja usnica (plavičasta,blijeda), disanje (ubrzano, usporeno, površno). Ako se uoči bilo koja promjena u općem stanju pacijenta, dentalni asistent odmah obavještava doktora dentalne medicine, spušta stolac te prekida zahvat i pruža prvu pomoć pacijentu. Ako je sve uredu i pacijent to potvrdi, rad se može nastaviti.

Zahvat započinje tako da dentalni asistent dodaje osnovne instrumente doktoru dentalne medicine, a zatim prolazi  gazom da osuši sluzokožu i pripremi za anesteziju.  Dentalni asistent priprema   anestetičku špricu.[2]Anestezija se postiže djelovanjem lokalnih anestetika. Od lokalnih anestetika u dentalnoj medicini se najčešće upotrebljavaju lidokain, artikain (ubistesin) ili mepivakain.  Anestetici se apliciraju pomoću šprice i igle različitih veličina ovisno o vrsti anestezije koja se primjenjuje. Za infiltracijske (pleksus) anestezije se primjenjuju kraće i uže igle, dok se za mandibularnu anesteziju primjenjuje duža i deblja igla.

Šprice mogu biti plastične sterilne u koje se navlači anestetik iz ampula ili metalne u koje se postavljaju karpule anestetika. Igle se razlikuju prema duljini i promjeru. Razlikuju se igle za karpule koje se postavljaju ubodom donjeg dijela igle u špricu s karpulom te igle za plastične šprice koje se nataknu na špricu. Kada doktor dentalne medicine završi postavljanje anestetika, dentalni asistent ispire područje špricom zrak / voda i usisava višak vode pomoću HVE vrha.

Dentalni asistent ili doktor dentalne medicine postavlja gumenu plahticu na zahvaćeni zub te obavještava pacijenta o svrsi gumene plahtice i da, ako postoje bilo kakve nedoumice, obavijestiti stomatološki tim.

Slika2. Postavljanje gumene plahtice

[1]http://www.intender-hr.com/od-otiska-do-ljuskice/

[2]https://quizlet.com/127727099/assisting-with-an-endodontic-procedure-flash-cards/

Doktor dentalne medicine  stvara otvor u zubu pomoću instrumenta koji mu dodaje dentalni asistent, te pazi  da se nalazi izvan vidokruga doktora dentalne medicine.

Doktor dentalne medicine pristupa pulpnoj komori, a dentalni asistent mora brzo isprati područje kako bi poboljšao vidno polje doktora dentalne medicine

Dentalni asistent doktoru dentalne medicine dodaje instrument za  lociranje pulpne komore i otvora kanala.

Dentalni asistent kreće s  mjerenjem dužine svakog kanala. Dentalni asistent otkriva radiografiju tako da doktor dentalne medicine može izmjeriti duljinu svakog kanala Radiografija i radna duljina svakog kanala zabilježeni su u dijagramu pacijenta.

Dentalni asistent progresira dodatne igle za korijenske kanal sve dok se ne postigne odgovarajuća širina i duljina kanala. Veličina i duljina upotrijebljene konačne igle  zabilježeni su u kartonu.

Dentalni asistent  dodaje doktoru dentalne medicine špricu sa otopinom za ispiranje. Dentalni asistent mora držati vrh HVE vrlo blizu zuba tako da se otopina za ispiranje  učinkovito usisava i ne smije prskati pacijenta ili stomatološki tim.

Dentalni asistent dodaje paper pointse i nastavlja prelaziti postupak  sve dok kanal ili kanali nisu potpuno suhi.

Dentalni asistent dodaje  malu pamučnu kuglicu koja sadrži lijekove doktoru dentalne medicine koji ga stavlja u zub. (U ovom trenutku, doktor dentalne medicine stavlja privremeni materijal za punjenje u zub ili nastavlja zatirati kanal i završava liječenje korijenskog kanala. Ako je zub ozbiljno inficiran, doktor dentalne medicine može odlučiti da se pacijent vrati kasnije).

Ukoliko je u zub postavljen privremeni lijek, uslijed jake infekcije postupak se završava  i pacijenta se zbrinjava i upozorava na moguće komplikacije, dogovara se sljedeći tretman i potom se kreće u dezinfekciju pribora i radnoga mjesta te zbrinjavanje otpada, a pacijenta se naručuje za sljedeći tretman.

Zadatci i postupci koje provodi dentalni asistent za vrijeme endodontskog tretmana u drugom dolasku

Nakon što je dentalni asistent pripremio radno mjesto i obavio prijem pacijenta odabire se točna gutaperka koja odgovara veličini širine koja se koristi u svakom kanalu.

Dentalni asistent otkriva radiografiju kako bi potvrdio ispravnu duljinu i brtvu.

Punjenje korijenskog kanala završna je faza endodontskog postupka. Svrha punjenja je osigurati trajno brtvljenje apeksnog otvora, te lateralnih i akcesornih kanala. Naravno, kompaktno punjenje treba brtviti uzduž stijenki korijenskog dentina čitavom dužinom kanala sve do koronarnog završetka punjenja. Hermetički zatvoren kanal onemogućava reinfekciju, kako s koronarne, tako i s apeksne strane kanala.

Slika 3 Priprema endodontskog ispuna na staklenoj pločici

Dentalni asistent miješa endodontsko brtvilo s kremastom konzistencijom i daje  ga doktoru dentalne medicine kako bi obložio vrh točke gutaperke. Doktor dentalne medicine stavlja gutaperku s cementom u kanal.

Dentalni asistent miješa cinkoksifosfatni cement na hladnoj staklenoj podlozi sa metalnom špatulom. Prah se stavlja na jednu stranu, tekućinu na drugu. Prah se podijeli u tri jednake porcije te mu se dodaje tekućina.

Dentalni asistent dodaje  endodontski rasipač i dodatne gutaperke dok se svaki kanal ne napuni.

Dentalni asistent dodaje  endodontski kondenzator (plugger). Drži nekoliko kvadrata od 2×2 gaze i drži HVE vrh blizu zuba. 

Slika 4. određivanje veličine gutaperke

Doktor dentalne medicine zagrijava vrh endodontskog kondenzatora i otapa višak gutaperke. Važno je adekvatno zagrijati instrument kako bi se izbjeglo uklanjanje gutaperke iz kanala. Zubni asistent osigurava da HVE vrh aspirira dim i primi otopljenu gutaperku od doktora dentalne medicine gazom 2×2. Gutaperka je najčešće rabljeni materijal za punjenje konačno prepariranog korijenskog kanala. Dobiva se koagulacijom mliječnog soka egzotičnog drveta Isonandra guttae. Postoji u dva kristalična (a i b gutaperka) i amorfnom obliku koji mogu prelaziti jedan u drugi. Promjena faze gutaperke praćena je promjenom volumena, što utječe na kvalitetu punjenja kanala. Što je veća temperatura na kojoj se gutaperka zagrijava, to je veća kontrakcija pri hlađenju. Gutaperka je crvenkaste boje i kruta na sobnoj temperaturi. Otapa se u kloroformu, eteru, ksilolu i eteričnim uljima (eukaliptusovo ulje).

Dentalni asistent priprema privremeni materijal za punjenje i prolazi kroz Woodson. Doktor dentalne medicine stavlja punjenje. Dentalni asistent dodaje  lagano navlažen pamučni aplikator doktoru dentalne medicine koji ga koristi za glađenje privremene restauracije.

Dentalni asistent koristi HVE i štrcaljku zrak / voda kako bi osigurao da se gumeni branik ispire bez krhotina. Uklanja se gumena brana i dentalni asistent osvježava pacijentova usta ispiranjem i usisavanjem.

Dentalni asistent suši zub i prosljeđuje zglobni papir doktoru dentalne medicine koji će od pacijenta zatražiti da lagano dodirne zube. Ako je potrebno, doktor dentalne medicine će prilagoditi okluziju s Woodsonom,

Dentalni asistent otkriva konačni rendgenski snimak i pacijentu daje upute o daljnjem tijeku oporavka nakon zahvata. Pomaže mu da se spremi za odlazak kući i nakon toga pristupa čišćenju radnoga mjesta i zbrinjavanju otpada prema važećim standardima.

Zadatci i postupci koje provodi dentalni asistent za vrijeme endodontskog tretmana u trećem dolasku

U trećem dolasku prati se stanje zuba nad kojim je proveden endodontski tretman.

Doktor dentalne medicine RTG snimkom odlučuje zatvara li se zub privremenim ili trajnim ispunom.

Za vrijeme privremenog ispuna doktor dentalne medicine zub  zatvara kavitom, dentalni asistent formira kavit, stavlja ga na 5/6 te dodaje doktoru dentalne medicine.

Kod trajnog ispuna, doktoru dentalne medicine i dentalnom asistentu potrebni su osnovni instrumenti (ogledalce, sonda, pinceta, 5/6), nabijač, kiselina za jetkanje i  adheziv. Dentalni asistent priprema kompozit u odgovarajućoj boji ili amalgamski ispun (jako je čvrst i otporan što je jako bitno zbog velikih sila koje se stvaraju u ustima prilikom žvakanja), doktor dentalne medicine ga stavlja na zub i polimerizira polimerizacijskom lampom. Artikulacijskim papirom utvrđuju se okluzijske smetnje kod zubi koje se zaglade gumicama i četkicama za poliranje.

Po završetku zahvata asistent provjerava kako se pacijent osjeća te ga upozorava da je zahvat završen te da se može obući, ustati i uzeti svoje stvari. Upozorava ga na moguće komplikacije i provjeriti da li je pacijentu potrebno još nešto.

Zbrinjavanje otpada i dezinfekcija radnog mjesta

Za vrijeme sva tri posjeta tijekom endodontskog tretmana, dentalni asistent je dužan zbrinuti sav intumentarij, pribor i opremu koja je upotrijebljena tijekom tretmana.

Prvo je potrebno sve ukloniti s radne površine koja mora ostati oslobođena od instrumenata, pribora i materijala. Sav potrošeni materijal u ovom zahvatu je infektivan te ga je potrebno ukloniti u infektivni otpad. Stoga, potrošene igle, i slično bacamo u čvrste kontejnere. Materijal koji se nije koristio vraća se u skladište. Instrumente koji su krvavi kao što su sonda, ogledalce, pinceta, i drugo stavljamo u kupelj gdje će se dezinficirati barem 45 minuta jer je to vrijeme potrebno za uništavanje jednog dijela štetnih mikroorganizama. Nakon toga ovi instrumenti se steriliziraju kako bi u potpunosti uništili sve štetne mikroorganizme.

Dentalni asistent mora dezinficirati svoj radni prostor nakon što je uklonio san pribor i materijal. To izvodi uz pomoć dezinfekcijskog sredstva i/ ili dezinfekcijskih maramica. Razlog tome je potreba za uklanjanjem patogenih i drugih mikroorganizama čime se broj mikroorganizama svodi na bezopasne vrijednosti po zdravlje čovjeka. Treba naglasiti da se dezinfekcijom ne mogu u potpunosti uništiti svi štetni mikroorganizmi.

Redoslijed dezinfekcije je sljedeći:[1]

 1. radni stolić
 2. upravljačka konzola s brusilicama (bič gore-dolje; pobrisati površinu ispod nastavaka)
 3. asistentska upravljačka konzola sa crijevom za sisaljku i aspirator (detaljno obrisati s novom vlažnom maramicom)
 4. prostor ispod i oko fontane (prvo se čisti vanjski dio, zatim unutrašnji)
 5. fontana s filterima
 6. sjedalica s naslonom za glavu i rukohvati
 7. svjetlo s rukohvatom svjetla
 8. pod ispod sjedalice i područje kante za otpatke.

Medicinski otpad može se definirati kao otpad koji nastaje prilikom pružanja njege, zaštite i očuvanja zdravlja ljudi, te pružanja različitih usluga kod kojih se dolazi u kontakt s krvlju i izlučevinama ljudi. Prema svojstvima, medicinski otpad dijeli se na opasni medicinski otpad i neopasni medicinski otpad.

U ordinacijama dentalne medicine medicinski otpad dijeli se na opasni medicinski otpad i neopasni medicinski otpad. Gospodarenje i zbrinjavanje medicinskog otpada u području dentalne medicine u Republici Hrvatskoj regulirano je Pravilnikom o gospodarenju medicinskim otpadom. Ono što je jednako i regulirano u svim državama je da sav otpad koji sadrži krv, oštri otpad i ostali opasni medicinski otpad u ordinacijama dentalne medicine mora biti odvojen, strogo ograničeno vrijeme pohranjen u prostorima koji pripadaju ordinacijama i prema pravilima transportiran do licencirane ustanove za zbrinjavanje.

Instrumenti nakon zahvata se stavljaju u kupelj u kojem je prethodno pripremljen dezinficijens. Instrumenti u tome moraju ostati neko vrijeme i ako to nije posljednja operacija koja se radi taj dan instrumenti se  neće odmah prati i pripremati za sterilizaciju.

Instrumenti nakon provedenog vremena u kupelji se jedan po jedan peru sa četkom i dezinficijensom. To se još naziva  i mehaničkim pranjem. Pri tom se mora paziti da se ne oštete instrumenti ali da ih se i dobro opere. Nakon što se instrumenti operu dobro se posuše i slažu se u kasete po setovima. Kada su svi instrumenti posloženi stavljaju se u sterilizator.

Od materijala koji su se koristili: bočicu od anestetika bacamo, kapsulu u kojoj se nalazio amalgam također bacamo skupa sa kutijicom u kojoj se nalazio konac. Ali pritom se mora paziti kako odvajamo te materijale i kako ih bacamo. Sve što je došlo u dodir sa krvlju i slinom kao što su komprese i tupferi bacamo u infektivni otpad, a to je najčešće kanta za smeće na kojoj se nalazi crvena vreća za smeće da se razlikuje od ostalog otpada. Igla s kojom se šivala rana se baca u oštri infektivni otpad, u neprobojne plastične spremnike ispunjene dezinficijensom koje se zatvore čepom. A sve ostalo se baca u komunalni otpad, u kantu za smeće na kojoj se nalazi najčešće crna vreća koja se može odložiti na zajedničko gradsko odlagalište.

Oprema koja se koristila: mikromotor, miješalica za amalgam, polimerizirajuća lampa i ostali se prebrišu sa dezinfekcijskim sredstvom i spremi na njihovo mjesto.

AUTOR: Ana Šekulja 

IZVOR: Završni rad na programu školovanja Dentalna Asistentica šk.god. 2017/2018

People photo created by prostooleh – www.freepik.com 

[1]http://www.intender-hr.com/686-2/

Podijelite s prijateljima