Upravljanje financijama – ključ za uspješno planiranje

Uvođenje strukturiranog i efikasnog upravljanja financijama ključno je za svaki uspješan poslovni poduhvat.

Upravljanje financijama u wellness industriji zahtijeva planiranje i preciznu analizu. Izrada godišnjeg plana prihoda i troškova te praćenje operativnog financijskog plana omogućuju vam bolju kontrolu nad poslovanjem, pravovremeno reagiranje na promjene i postizanje zacrtanih ciljeva.

Kombinirajući ove korake sa stručnim upravljanjem  vaš wellness centar, kozmetički salon, salon za masažu, fitness centar  može ostvariti uspješne rezultate u današnjem konkurentskom okruženju.

Saznajte ključne korake u procesu izrade godišnjeg plana prihoda i troškova te kako operativni poslovni plan pomaže upravljanju:

Analiza rezultata i postavljanje ciljeva

Prije svega, osvrnite se na ostvarene rezultate u proteklim godinama kako biste dobili jasnu sliku o trenutačnom stanju. Identificirajte pozitivne i negativne aspekte, te razloge za odstupanja od prethodnih planova.

Na temelju ovih saznanja, postavite realne i ambiciozne ciljeve za sljedeću godinu, kao što su rast prihoda od usluga ili smanjenje troškova.

 1. Definiranje poslovnih kapaciteta
  Određivanje poslovnih kapaciteta ključno je za planiranje. Razmislite o asortimanu usluga, cjenovnoj politici, broju i vrsti djelatnika te kapacitetima u prostoru ( sobe za masažu, kozmetiku, wellness oazu, dvorana za rekreaciju i grupne treninge…) Utvrdite koliko usluga možete pružiti dnevno i mjesečno, uzimajući u obzir radno vrijeme, trajanje usluga i broj zaposlenih terapeuta.
 1. Razrada prihoda
  Razmislite o različitim izvorima prihoda vašeg wellness centra. To mogu biti prihodi od usluga, ulaznica, pretplata, radionica i prodaje proizvoda.
  Planirajte prihode po mjesecima i razmotrite sezonalne varijacije te posebne događaje koji bi mogli utjecati na prihode.
 1. Analiza troškova
  Detaljno identificirajte sve troškove koji su povezani s vašim poslovanjem. To uključuje nabavnu vrijednost proizvoda, materijale za usluge, plaće, najam, režijske troškove, marketing, kredite i ostalo.
  Obratite posebnu pažnju na troškove koji se javljaju redovito i one koji se javljaju povremeno.
 1. Izrada operativnog financijskog plana
  Na temelju analize prihoda i troškova, izradite operativni financijski plan za buduću godinu. Ovaj plan obuhvaća detaljne projekcije prihoda i rashoda po kvartalima i mjesečno. 
  Osim toga, predstavlja projekciju novčanih tokova, ukazujući na priljeve i odljeve novca tijekom godine.
 1. Praćenje i kontrola
  Ključni dio upravljanja financijama je redovito praćenje i usporedba stvarnih rezultata s projektiranim. Na kvartalnoj i mjesečnoj razini, usporedite ostvarene prihode i troškove s planiranim te identificirajte odstupanja. 
  Ako se pojave negativna odstupanja, prilagodite planove kako biste usmjerili poslovanje prema zadanim ciljevima.

Uključite se u naš program školovanja za Wellness Menadžera i steknite sva potrebna znanja i vještine za uspješno vođenje ili otvaranje vlastitog wellnessa ili kozmetičkog salona. 

Iskoristi popust 130 eura za upis do 31.8.
PRIJAVI SE

Podijelite s prijateljima