Upravljanje Wellnessom

Uspješan voditelj wellnessa ili kozmetičkog salona

Wellness i beauty  industrija svojim propulzivnim rastom postaje tržišna grana u kojoj će uspjeh ovisiti, ne samo o kvaliteti pružene usluge već i o managerskim sposobnostima koje ima voditelj wellnessa ili kozmetičkog salona, beauty salona, salona za masažu ili fitness  centra.

Tržište zahtijevati od voditelja i  poduzetnika da budu vitalni u svim funkcijama managementa - od plana do kontrole i analize.

Konačnih i jednostavnih rješenja za vođenje bilo da se radi o wellness centru, kozmetičkom salonu, beauty centru ili fitness  centru nema, niti ih smije biti. No, govoreći o menadžmentu općenito,  valja postaviti pitanje o tome što se sve kroz menadžment mora koordinirati i kako pristupiti rješavanju pojedinih problema:

 1. Planiranje
  Važnost i postojanje ove funkcije sasvim se jasno prepoznaje i u menadžmentu i poduzetništvu.  Znati što se zapravo želi u budućnosti izuzetno je važno, a uspješnog posla nema bez vizije razvoja. Uspješno planiranje pretpostavlja postavljanje ciljeva, realno sagledavanje vlastitih značajki u odnosu na postavljene ciljeve te, konačno, definiranje aktivnosti i mjera potrebnih za ostvarivanje ciljeva odnosno prevladavanje utvrđenih problema.
 2. Organiziranje
  Za razliku od većih poduzeća u kojima se kroz organiziranje određuje i veličina i složenost organizacije, u slučaju wellness ili beauty  poslovnih oblika – wellness centar, kozmetički salon, day spa ili wellness hotela, salona za masažu  funkciji organiziranja valja pristupiti nešto drugačije.
  Tražeći specifičnosti ove funkcije čini se da ponajprije treba poći od kvalitetnog razumijevanja svih faza pružanja usluga gostima i shvaćanja njihovih potreba. Polazeći od obilježja proizvoda kao i potreba gostiju, valja podijeliti i prepoznati ključne sastavnice usluga i njihov logičan redoslijed te trajanje, a potom i pokušati utvrditi tko će, naravno, sudjelovati u pružanju tih usluga. I, eto funkcije organiziranja na djelu.
 3. Upravljanje ljudskim resursima
  Wellness doživljaj čine ljudi – naši zaposlenici jednako kao i naš prostor – konačno, naši gosti dolaze u wellness , kozmetički salon, fitness centar  da bi kroz spoj prostora i neposredne usluge osjetili užitak življenja i mjerljive rezultate po zdravlje, ljepotu i odmor. Izrada plana radne snage ( financijski i fizički pokazatelji ), izrada kadrovske dokumentacije ( opisi radnih mjesta, pravilnici, ugovori, SPP … ), zatim prikupljanje i odabir kadrova ( natječaji, selekcije, intervjui ) posao je menadžera ili poduzetnika. Stoga je proces uvođenja u posao   i inoviranje znanja  naša svakodnevna potreba. Ova menadžerska aktivnost podrazumijeva vrednovanje i ocjenjivanje zaposlenika, kako bi motivirali svoje djelatnike te osigurali što bolje poslovne rezultate. 
 4. Vođenje
  Vođenje je središnja i najvažnija funkcija menadžmenta i temeljni posao wellness menadžera. Osigurati da svi koji sudjeluju u procesu pružanja usluge ili stvaranja proizvoda rade ono što voditelj želi nije jednostavno, posebice jer ono uključuje povezivanje i onih interno angažiranih, ali i svih vanjskih pružatelja usluga. Vođenje stoga uključuje i motiviranje i komuniciranje, a kada je riječ o različitim ulogama menadžera  treba imati na umu da on mora osim vođenja, imati i sposobnosti umrežavanja,  nadziranja, pregovaranja, poduzimanja i uklanjanja smetnji te usmjeravanja sredstava za obavljanje poslovne funkcije.
 5. Kontrola
  Kontrola kao funkcija menadžmenta povezuje sve prethodno navedene funkcije. Tek sa spoznajom o ostvarenim rezultatima, pri tome se sasvim sigurno ne može govoriti samo o financijskim učincima poslovanja, funkcija menadžmenta dobiva puni značaj. Kontrola podrazumijeva mogućnost usporedbe ostvarenog s planiranim, ali i pravodobno reagiranje na odstupanja od postavljenih standarda i plana.
  Kontrola kvalitete sve više postaje jedan od najvažnijih elemenata menadžmenta kojim se menadžment vezuje za orijentaciju ka dugoročnom kontinuiranom poboljšanju kvalitete s ciljem zadovoljavanja i premašivanja očekivanja kupaca. Usmjeravanje svih segmenata poslovanja na zadovoljavanje potreba kupaca i ostvarivanje rezultata temelji se na inzistiranju na donošenju odluka na temelju činjenica, jačanju vještina i kvaliteta zaposlenih, stalnom unapređivanju te fokusu na kupca.

Fokus je uvijek na tržište
Menadžment kao koordinacija aktivnosti usmjerenih prema postizanju ciljeva je nužan u svakom obliku wellnessa bez obzira na veličinu i vrstu aktivnosti wellness pogona. Pri dimenzioniranju menadžmenta u svakoj wellness organizaciji treba imati na umu sve različitosti koji proizlaze iz vlasničkog statusa, veličine poduzetničkog poduhvata kao i karaktera temeljnih wellness programa i ponude. Tu je raznolikost vrlo jednostavno prepoznati u brojnim mogućnostima koje pruža sve više rastuća wellness industrija.
Posebno se važnim čini, bez obzira radi li se o novom ili postojećem poslovnom poduhvatu, kontinuirano analizirati kretanja na tržištu i obilježja kupaca te konkurenciju, upravljati troškovima te detaljno poznavati značajke poslovnog procesa kao i očekivane kvalitativne i kvantitativne ciljeve.
To će omogućiti i pravodobno poduzimanje koraka potrebnih za prevladavanje vlastitih slabih strana, ali i pokretanje aktivnosti za neutraliziranje opasnosti i rizika iz okruženja te time, naravno, uz koordinaciju brojnih drugih aktivnosti, i uspješno poslovanje.

Usavršavanjem do managerskih znanja i vještina    

Usavršavanje iz područja menadžmenta i  poduzetništva  izuzetno je važno osobito pojedincima  koji rade kao wellness terapeuti / maseri i planiraju razvoj karijere na poziciju menadžera / voditelja. 

Zatim  postojećim voditeljima i vlasnicima wellnessa, kozmetičkih salona, beauty salona, salon za masažu koji  žele steći menadžerska znanja i vještine za uspješno vođenje

I na kraju budućim poduzetnicima koji žele steći poduzetnička znanja i vještine za uspješno otvaranje vlastitog centara, kozmetičkog ili beauty salona, salona za masažu, fitness centra 

Postanite uspješni voditelji wellnessa ili kozmetičkog salona – učite od osnivača wellnessa u Hrvatskoj, dr. Jelice Popić i suradnika u realnom okruženju.

Saznajte više

Podijelite s prijateljima