Upravljanje Wellnessom

Uspješan voditelj wellnessa

Wellness industrija svojim propulzivnim rastom postaje tržišna grana u kojoj će uspjeh ovisiti, ne samo o kvaliteti pružene usluge već i o managerskim sposobnostima koje ima voditelj wellnessa.
Kao što je već slučaj u hotelskom biznisu, vrlo brzo, ponuda će bitno nadmašiti potražnju, pa će tržište zahtijevati od voditelja wellness centra da budu vitalni u svim funkcijama managementa- od plana do kontrole i analize.

Konačnih i jednostavnih rješenja za vođenje uspješnog wellnessa nema, niti ih smije biti. No, govoreći o menadžmentu općenito, a onda i o menadžmentu wellnessa, valja postaviti pitanje o tome što se sve kroz menadžment mora koordinirati i kako pristupiti rješavanju pojedinih problema:

a) Planiranje
Važnost i postojanje ove funkcije sasvim se jasno prepoznaje i u menadžmentu wellness odjeljenja. Znati što se zapravo želi u budućnosti izuzetno je važno, a uspješnog posla nema bez vizije razvoja. Uspješno planiranje pretpostavlja postavljanje ciljeva, realno sagledavanje vlastitih značajki u odnosu na postavljene ciljeve te, konačno, definiranje aktivnosti i mjera potrebnih za ostvarivanje ciljeva odnosno prevladavanje utvrđenih problema.

b) Organiziranje
Za razliku od većih poduzeća u kojima se kroz organiziranje određuje i veličina i složenost organizacije, u slučaju wellness poslovnih oblika – wellness centar, day spa ili wellness hotela, funkciji organiziranja valja pristupiti nešto drugačije.
Tražeći specifičnosti ove funkcije čini se da ponajprije treba poći od kvalitetnog razumijevanja svih faza pružanja usluga gostima i shvaćanja njihovih potreba. Polazeći od obilježja proizvoda kao i potreba gostiju, valja podijeliti i prepoznati ključne sastavnice usluga i njihov logičan redoslijed te trajanje, a potom i pokušati utvrditi tko će, naravno, sudjelovati u pružanju tih usluga. I, eto funkcije organiziranja na djelu.

c) Upravljanje ljudskim resursima
Wellness doživljaj čine ljudi – naši zaposlenici jednako kao i naš prostor – konačno, naši gosti dolaze u wellness da bi kroz spoj prostora i neposredne usluge osjetili užitak življenja i mjerljive rezultate po zdravlje, ljepotu i odmor. Izrada plana radne snage ( financijski i fizički pokazatelji ), izrada kadrovske dokumentacije ( opisi radnih mjesta, pravilnici, ugovori, SPP … ), zatim pribavljanje i odabir kadrova ( natječaji, selekcije, intervjui ) posao je wellness menažera. Stoga je proces uvođenja u posao ( orientation, SPP-i, .. ) i inoviranje znanja ( on the job edukacije, benchmarking edukacije, train the trainer .. ) naša svakodnevna potreba. Ova menadžerska aktivnost podrazumjeva vrednovanje i ocjenjivanje zaposlenika, kako bi motivirali svoje djelatnike te osigurali što bolje poslovne rezultate wellness centra.

d) Vođenje
Vođenje je središnja i najvažnija funkcija menadžmenta i temeljni posao menadžera. Osigurati da svi koji sudjeluju u procesu pružanja usluge ili stvaranja proizvoda rade ono što voditelj želi nije jednostavno, posebice jer ono uključuje povezivanje i onih interno angažiranih, ali i svih vanjskih pružatelja usluga. Vođenje stoga uključuje i motiviranje i komuniciranje, a kada je riječ o različitim ulogama menadžera treba imati na umu da on mora osim vođenja, imati i sposobnosti networkinga, nadziranja, pregovaranja, poduzimanja i uklanjanja smetnji te usmjeravanja sredstava za obavljanje poslovne funkcije.

e) Kontrola
Kontrola kao funkcija menadžmenta povezuje sve prethodno navedene funkcije. Tek sa spoznajom o ostvarenim rezultatima, pri tome se sasvim sigurno ne može govoriti samo o financijskim učincima poslovanja, funkcija menadžmenta dobiva puni značaj. Kontrola podrazumijeva mogućnost usporedbe ostvarenog s planiranim, ali i pravodobno reagiranje na odstupanja od postavljenih standarda i plana.
Kontrola kvalitete sve više postaje jedan od najvažnijih elemenata menadžmenta kojim se menadžment vezuje za orijentaciju ka dugoročnom kontinuiranom poboljšanju kvalitete s ciljem zadovoljavanja i premašivanja očekivanja kupaca. Usmjeravanje svih segmenata poslovanja na zadovoljavanje potreba kupaca i ostvarivanje rezultata temelji se na inzistiranju na donošenju odluka na temelju činjenica, jačanju vještina i kvaliteta zaposlenih, stalnom unaprijeđivanju te fokusu na kupca.

Fokus je uvijek na tržište…
Menadžment kao koordinacija aktivnosti usmjerenih prema postizanju ciljeva je nužan u svakom obliku wellnessa bez obzira na veličinu i vrstu aktivnosti wellness pogona. Pri dimenzioniranju menadžmenta u svakoj wellness organizaciji treba imati na umu sve različitosti koji proizlaze iz vlasničkog statusa, veličine poduzetničkog poduhvata kao i karaktera temeljnih wellness programa i ponude. Tu je raznolikost vrlo jednostavno prepoznati u brojnim mogućnostima koje pruža sve više rastuća wellness industrija.
Posebno se važnim čini, bez obzira radi li se o novom ili postojećem poslovnom poduhvatu, kontinuirano analizirati kretanja na tržištu i obilježja kupaca te konkurenciju, upravljati troškovima te detaljno poznavati značajke poslovnog procesa kao i očekivane kvalitativne i kvantitativne ciljeve.
To će omogućiti i pravodobno poduzimanje koraka potrebnih za prevladavanje vlastitih slabih strana, ali i pokretanje aktivnosti za neutraliziranje opasnosti i rizika iz okruženja te time, naravno, uz koordinaciju brojnih drugih aktivnosti, i uspješno poslovanje.

Podijelite s prijateljima