Wellness specijalizacije

Wellness specijalizacije

Istraživači wellnessa ukazuju na probleme wellness centara koji nude „sve“ vrste wellness usluga. Na taj se način stvara konfuzija i nepovjerenje u licenciranost kadrova i kvalitetu usluge.

Ponuditi „sve“ je skupo, jer podrazumijeva puno izdvajanja vremena i novca za treninge osoblja i velik asortiman usluga.

Manje je više
Filozofija da je „manje više“, govori da je bolje manji broj, ali kvalitetnijih usluga i fokus na određene teme zdravlja i vrste usluga po kojima će wellness centar razviti prepoznatljivost i imidž.

Na tom putu nastaje osnova za pokretanja nove vrste wellnessa tzv.medicinskog wellnessa koji se bazira na zapošljavanju medicinskog osoblja i specijalizacije na pojedina rizična područja zdravlja, bilo u smislu prevencije ili rehabilitacije zdravstvenih poremećaja, osobito onih povezanih sa stresom poput: nesanice, preranog starenja kože, prijevremene menopauze, bolesti srca i krvnih žila, dijabetesa tipa 2, prekomjerne težine do programa osobnog razvoja djece i mladih.

Mnogi turistički ponuđači wellnessa odabiru partnere izvođače, brendirane zdravstvene ponuđače  kako bi olakšali i ubrzali procese promjene, uvođenje i prepoznatljivost nove ponude te se udružili u promociji i prodaji.

S ciljem prepoznatljivosti i konkurentnosti wellness centri se odlučuju za certifikaciju kvalitete usluge.

Podijelite s prijateljima