turizam

Wellness turizam

Wellness turizma je moguće promatrati kao zasebnu turističku granu ili kao dio zdravstvenog turizma.

Prije pojave wellness turizma u svijetu se Zdravstvenim turizmom kao  selektivni oblik turizma definira: granično  područje  medicine  i  turizma,  u  kojem gospodarski subjekti iz područja turizma i zdravstvene ustanove organiziraju boravak turista u klimatskim  i  lječilišnim mjestima  prvenstveno  radi  prevencije  oboljenja,  rehabilitacije,  ali  i  liječenja uz pomoć prirodnih činitelja.

 Engleski savjet za turizam koristi sljedeću definiciju: “Zdravstveni turizam sadrži one proizvode  i usluge koji omogućuju poboljšanje i čuvanje zdravlja. To se postiţe kombinacijom opuštajuće rekreacije i edukativnih aktivnosti na lokaciji koja je udaljena od stresa na poslu i kod kuće.”

Strategija razvoja turizma RH do 2020   kao i Nacionalna strategija razvoja zdravstva Hrvatske 2012.-2020.  prepoznaju tri oblika zdravstvenog turizma i to wellness, lječilišni i medicinski turizam.

Karakteristike pojedinog oblika zdravstvenog turizma su:

  • Wellness turizam (odvija se pretežito u hotelima i lječilištima) – podrazumijeva postizanje tjelesne i duhovne ravnoteže, pri čemu valja razlikovati medicinski od holističkog wellnessa. Medicinski wellness organizirano je provođenje zdravstveno-preventivnih i kurativnih programa u svrhu prevencije bolesti te očuvanja i unapređenja zdravlja uz multidisciplinarni tim koji nužno uključuje liječnika, ali i drugo stručno osoblje (npr. fizioterapeut, kineziolog, nutricionist). Metode i postupci medicinskog wellnessa uključuju metode konvencionalne, komplementarne i tradicionalne medicine. Holistički wellness obuhvaća ostalu, vrlo šaroliku ne-medicinsku wellness ponudu s ciljem opuštanja i relaksacije tijela i uma..
  • Lječilišni turizam (odvija se u lječilištima i specijalnim bolnicama) – podrazumijeva stručno i kontrolirano korištenje prirodnih ljekovitih činitelja i postupaka fizikalne terapije radi očuvanja i unapređenja zdravlja te poboljšanja vrsnoće života. Naglasak je na revitalizaciji psiho-fizičkih sposobnosti u klimatskim, morskim i topličkim destinacijama/lječilištima kroz kure, posebne programe oporavka, uravnoteženu prehranu i sl.
  • Medicinski turizam (odvija se u medicinskim ordinacijama, klinikama/poliklinikama i specijalnim bolnicama) – podrazumijeva putovanja u druga odredišta radi ostvarivanja zdravstvene zaštite, a što uključuje, primjerice, parcijalne kirurške zahvate, ali i stomatološke, kozmetičke, psihijatrijske i alternativne tretmane/zahvate, sve uz pripadajuće usluge njege i oporavka. Primarna motivacija putovanja na medicinske tretmane je vrhunska zdravstvena usluga, često uz niže troškove i u kraćem roku, ali i nemogućnost da se pojedini zahvati/tretmani realiziraju u vlastitoj zemlji.

U svijetu, sve hotelske kuće, koje u svojoj ponudi imaju wellness programe su visoke razine kvalitete, i dugogodišnjeg poslovanja. Veliku pažnju posvećuju praćenju trendova, želja i potreba svojih gostiju, te općenito potrošača, te je razumljivo da svoje sadržaje i ponudu proširuju i uvode wellness.

Što je wellness turizam, a što wellness u turizmu ?

Wellness u suvremenom turizmu ne bi trebao imati samo perceptivnu ulogu, nego je on ujedno važan sadržaj boravka u kojem turisti postaju aktivni i/ili pasivni sudionici.

Štoviše, wellness postaje ne samo sadržaj boravka, nego često i glavni motiv za putovanje u određene destinacije. U tom  smislu moguće je razlikovati:

  • wellness turizam u kojem su wellness odnosno wellness sadržaji primarni motiv za putovanje u određene destinacije od
  • turističkog wellnessa gdje je wellness tek sekundarni (sporedni) motiv putovanja.

Drugim riječima to znači da kada je riječ o wellness turizmu turisti svjesno odabiru destinacije po kriteriju wellness proizvodnog miksa (spleta usluga).  Vrste wellness usluga i jedinstvenost doživljaja kojeg se očekuje od takve destinacije (i usluga) izravno utječu na izbor turista.

S druge strane, turisti posjećuju pojedine destinacije i iz drugih razloga (primarni motiv može biti odmor, sport, posjet rodbini i slično) dok wellness postaje tek usputni, sporedni sadržaj boravka turista.

Uz realizaciju primarnog motiva putovanja, turist može češće ili rjeđe birati i različite wellness sadržaje koje se nude u destinaciji koju posjećuje.

Izvor:

  1. http://www.mint.hr/default.aspx?id=7973 (lipanj, 2017)
  2. https://zdravlje.gov.hr/programi-i-projekti/nacionalni-programi-projekti-i-strategije/nacionalne-strategije/1522 (lipanj, 2017)
  3. Materijali s predavanja Učilišta Lovran (2016)

Podijelite s prijateljima