Apikotomija – kirurški zahvat u dentalnoj medicini i uloga dentalnog asistenta tijekom zahvata 

Apikotomija je kirurški zahvat koji omogućuje očuvanje zuba u slučajevima upale vrha korijena. Zahvat se pažljivo izvodi, a dentalni asistent ima ključnu ulogu u pružanju skrbi i osiguravanju optimalnih radnih uvjeta.

Što je apikotomija i kako se izvodi?

Apikotomija je kirurški zahvat koji se primjenjuje kada se upala pojavljuje iznad ili ispod vrha korijena zuba. Cilj ovog postupka je očuvati zub koji je i dalje dobro očuvan u kosti, dok infekcija nije uznapredovala i uništila značajnu količinu zdrave kosti iznad zuba. Prije samog zahvata, nužno je provesti endodontski tretman, koji uključuje uklanjanje živca iz zuba i zatvaranje mogućeg prolaza za bakterije i mikroorganizme.

Apikotomija se pažljivo provodi kako bi se osigurala stabilnost zuba. Naime, prilikom zahvata, kirurg može ukloniti najviše 1/3 korijena zuba, čime se održava cjelokupna funkcija i struktura zuba.

Standardni postupak apikotomije obuhvaća sljedeće korake:

  1. Podizanje režnja: Kirurg napravi maleni rez u sluznici kako bi otkrio zahvaćeno područje.
  2. Lokalizacija apeksa zuba: Nakon podizanja režnja, kirurg pronađe vrh korijena (apeks) i otkriva periapikalno područje kako bi uklonio upaljeno tkivo.
  3. Eksploracija i uklanjanje patološkog tkiva: Kirurg pažljivo uklanja upaljeno tkivo oko apeksa zuba.
  4. Resekcija apeksa zuba: Vrh korijena zuba resecira se kako bi se uklonilo upaljeno područje.
  5. Retrogradno punjenje: Korijen zuba se puni posebnim materijalom kako bi se zatvorio i spriječio povrat infekcije.
  6. Čišćenje i šivanje rane: Nakon zahvata, područje se pažljivo čisti, a rana se šiva kako bi se osiguralo brže zarastanje.

Uloga dentalnog asistenta tijekom apikotomije:

Dentalni asistent ima važnu ulogu u pružanju cjelovite skrbi za pacijenta i osiguravanju najboljih radnih uvjeta tijekom apikotomije. Njihov doprinos olakšava i poboljšava zahvat, a pacijentima pruža osjećaj sigurnosti i pažnje.

Prije zahvata, dentalni asistent će pripremiti sve potrebne instrumente i materijale kako bi se osigurala sterilnost i sigurnost postupka. Tijekom zahvata, dentalni asistent će brinuti o preglednosti radnog polja, održavanju suhoće i asistiranju kirurgu prilikom potrebnih koraka.

Nakon zahvata, asistent će pomoći pri šivanju rane i primjeni sterilne gaze kako bi se osigurala pravilna briga za operiranu regiju. Uz to, asistent će pružiti pacijentu potrebne upute i savjete za njegu rane nakon apikotomije.

Važnost sterilnosti i brige za pacijenta:

Sterilnost instrumenata i pridržavanje pravila antisepse i asepse od iznimne su važnosti tijekom apikotomije. To minimizira rizik od infekcija i komplikacija te osigurava uspješan postupak.

Ako sanjate o karijeri u dentalnoj medicini i želite biti dio tima koji unapređuje oralno zdravlje u Učilištu Lovranmožete završiti školovanje za zanimanje Dentalni asistent.

Prijavi se i ostvari popust 200 eura na školarinu za upis do 31.8.

Podijelite s prijateljima