tuina natjecaj small

Osvoji tečaj Tui na kineske masaže

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

“Osvoji tečaj TUI NA kineske masaže”

Prije sudjelovanja u nagradnom natječaju, molimo Vas proučite Pravila nagradnog natječaja.

Članak 1. Organizator
Organizator nagradnog natječaja pod nazivom “Osvoji tečaj TUI NA kineske masaže” je Učilište Lovran – ustanova za obrazovanje odraslih (Šetalište M.Tita 19/2, 51 415 Lovran) dalje u tekstu „Organizator“.

Članak 2. Trajanje
Nagradni natječaj započinje 29. listopada i traje do 05. studenog 2017 godine.
Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na web stranici https://www.facebook.com/uciliste.lovran/ (u daljnjem tekstu stranica).

Članak 3. Pravo sudjelovanja
U kreativnom natječaju mogu sudjelovati punoljetne osobe koje su korisnici Facebooka, i koji prihvate pravila Facebooka za kreativni natječaj, te uvjete sudjelovanja. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici Organizatora, i ostalih poduzeća uključenih u nagradni natječaj, kao ni njihovi rođaci.

Članak 4. Način sudjelovanja
Da bi sudjelovali u kreativnom natječaju korisnici moraju pratiti Facebook stranicu Učilište Lovran, sherati post nagradnog natječaja te poslati poruku putem ovog linka https://akademija.wellness.hr/kontakt/ s nazivom “Nagradni natječaj” i napisati zašto baš ti zaslužuješ/želiš nagradu?

Članak 5. Diskvalificiranje
Organizator pridržava pravo ukloniti neprimjereni ili uvredljivi sadržaj. Autoru takvog sadržaja onemogućit će se daljnje sudjelovanje u kreativnom natječaju. Također, ukoliko postoji osnovana sumnja da korisnik bez odobrenja koristi tuđi materijal Organizator ima pravo onemogućiti mu sudjelovanje u kreativnom natječaju
Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike u sljedećim slučajevima:
• Sudionike koji prekrše ova pravila.
• Sudionike za koje se sumnja da nisu ispunili sve korake kvalifikacija za natječaj.
• Sudionike koji se koriste lažnim profilima.

Članak 6. Odabir, objava i obavještavanje nagrađenih

Pobjednici su korisnici koji su poslali najkreativniju poruku i ispunili uvjete nagradnog natječaja. Pobjednike će odabrati stručni žiri. Ime dobitnika bit će objavljeno na https://www.facebook.com/uciliste.lovran/ stranici u roku od 48 sati nakon završetka natječaja te će biti kontaktiran da preuzmu svoju nagradu. Dobitnik mora u roku od 7 dana od primitka obavijesti poslati svoje osobne podatke organizatoru (ime, prezime, adresu i mjesto prebivališta, broj mobitela, datum rođenja.) U slučaju da dobitnik organizatoru ne pošalje potrebne podatke, izgubit će pravo na nagradu, a nagrada se neće dodijeliti.

Članak 7. Nagrada
1 x tečaj Tui na kineske masaže u Učilištu Lovran u vrijednosti od 3.500 kn
Nije moguća zamjena nagrada, isplata u gotovini ni prijenos na treću osobu.

Članak 8. Preuzimanje nagrade
Dobitnik će nakon dostavljenih podataka dobiti informacije o načinu preuzimanja nagrade.

Članak 9. Sigurnost podataka
Sudionici kreativnog natječaja ovlašćuju organizatora da, do opoziva sudionika, obrađuje osobne podatke sudionika natječaja, u svrhu obavještavanja o kreativnom natječaju i u marketinške svrhe organizatora kreativnog natječaja. Organizator se obvezuje da osobne podatke neće slati trećim osobama, osim ako je to potrebno radi provođenja kreativnog natječaja.

Članak 10. Pravila Facebook stranice
Facebook nije odgovoran za promociju niti ima veze s istom te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja natječajem niti je isti ikako povezan s Facebookom te sudionik natječaja podatke ostavlja organizatoru, a nikako Facebooku.

Članak 11. Opće odredbe
Sudionici automatski prihvaćaju aktualna službena pravila samom prijavom za sudjelovanje u nagradnom natječaju. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obavješteni. Organizator neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim pravilima.

U Lovranu, 29.10.2017
Učilište Lovran – ustanova za obrazovanje odraslih

Podijelite s prijateljima