Coaching

Što je coaching?

Zadatak coacha je da pomogne klijentu definirati problem i oblikovati cilj. Coach postavlja klijentu pitanje ‘Što ste spremni učiniti?’, te ga pomaže i potiče na putu promjene ka ostvarenju zadanog cilja.

Coaching se radikalno odmiče od modela i odnosa: učitelj-učenik, mentor-štićenik, stručnjak-laik.

Coach nije ni savjetnik, jer je kod savjetnika u prvom planu ekspertni pristup nuđenja rješenja ili davanje savjeta „Što treba učiniti“?.

Vještina coachinga
Coach pomaže klijentu razraditi, razviti i primijeniti stavove, emocije, odnose  i postupke koje će dovesti do ostvarivanja ciljeva koje je osoba sama sebi postavila.

Tijekom coachinga, coach prati, slijedi i usmjerava klijenta da sam pronađe put do cilja i da to znanje primjeni kada god mu zatreba.

U coachingu se unutrašnja  mudrost klijenta smatra najvišim autoritetom, a efikasan coach zna alate uz pomoć kojih će osoba brzo i lako doći u doticaj sa svojom osobnom mudrošću i zaboravljenim znanjem i vještinom što je polazna točka procesa coachinga.

Coaching je uslužna profesija
Health coaching vještine mogu i trebaju posjedovati zdravstvena i zdravstvu srodna zanimanja (psiholozi, nutricionisti, kineziolozi, nastavnici, pedagozi, odgajatelji, socijalni radnici…), jer je njihova uloga i zadatak, osposobiti svoje pacijente, klijente, učenike i štićenike da cjeloživotno mijenjaju rizične u pozitivne navike i ponašanja i to u zdravlju i u bolesti.

Uloga coacha je da se s klijentom usudi krenuti u otkrivanje (ne)poznatih  uzroka, problema, poslovnih i osobnih kriza i puteva promjene ka boljem zdravlju, većem zadovoljstvu i uspjehu u životu.

Rješenje za njih se ne traže u lijekovima i promjenama drugih, već samih sebe i učenjem vještina upravljanja emocijama, stresom, učenjem, odnosima.

Pri tom se mora imati na umu da ne postoje identični problemi niti identični ljudi. Ne postoji niti univerzalna metoda  coachinga koja je najbolja za sve, pa osobni pristup nadilazi bilo kakvu  univerzalnu metodologiju.

Podijelite s prijateljima