poslovni plan

Poslovni plan wellness centra

Činitelji uspjeha poduzetničkog wellness pothvata

Tko god promišlja o poduzetništvu u wellnessu neophodno je izraditi poslovni plan. U poslovnom planu detaljno razradite analizu o ulaganju u posao, o budućim rezultatima poslovanja te o varijantnim rješenjima za moguće rizične situacije koje donosi budućnost.  Predviđanjem budućih događaja i načina prilagodbe poslovanja uvjetima u okruženju, smanjuje se stupanj rizika, vremena i sredstava. Što bolje predvidite buduće događaje i unaprijed isplanirate rješenja mogućih problema, to su šanse za postizanje zacrtanih ciljeva veće.

U poslovnom planu je poželjno istaknuti svoje komparativne prednosti, ali također, pažljivo procijeniti nedostatke te priložiti dokumente za koje se smatra da će pomoći u boljem razumijevanju i vjerodostojnosti poslovne ideje.

Sastavnice poslovnog plana

Poslovni plan je važan dokument i izrađuje ga poduzetnik i/ili njegov zaposlenik voditelj wellnessa. Poslovni plan je nužan i kada nemate vlastita sredstva tj. tražite zajam od banke. Stoga je dobro upoznati sastavnice poslovnog plana:

 1. Uvod
 2. Tehnološko-tehnički opis modela
 3. Lokacija
 4. Istraživanje tržišta
 5. Promotivne aktivnosti
 6. Dugotrajna i kratkotrajna imovina
 7. Organizacija i upravljanje
 8. Troškovi i ulaganja
 9. Razdoblje povrata investicije

Za dobar poslovni plan potrebno se prilagoditi uvjetima zbog kojih se poslovni plan piše, a svakako je najbolji individualni pristup.

 

Sažetak poslovnog plana

Prilikom izrade sažetka poslovnog programa potrebno je navesti barem sljedeće:

 • naziv i opis ideje, pri čemu se ispisuje naziv poduzeća, te se opisuje ideja po kojoj će se poduzeće usmjeravati i opravdavati svoje nastajanje;
 • ukupna ulaganja koja se sastoje od početnih ulaganja u sprave, oglašavanje, te uređenja prostornih površina;
 • investicijsko ulaganje koje govori o novčanoj mogućnosti za ostvarivanje takvog projekta;
 • motiv za pokretanje posla koji opisuje potrebitost takvog poduzeća na određenom prostoru; te
 • kvalifikacijama koje će stručni kadar imati te će biti omogućeno otvaranje poduzeća

Sve navedene elemente ću objasniti u sljedećem primjeru:

Naziv i opis ideje: Wellness je sve poželjniji i sve rašireniji model brige za cjelovito zdravlje i opuštanje. Wellness centri su mjesta u kojima pojedinci rado provode vrijeme na raznolikim programima opuštanja tijela i uma , njege kože i rekreaciji u mjestu boravka , a također sve više turističkih putovanja je motivirano upravo wellness ponudama hotela ili destinacija u koje putuju.

Stoga je poslovna ideja pokretanja wellness studija u gradu uz jadransku obalu u regiji Kvarner  u s razvijenom turističkom ponudom i potražnjom uz izrađenu analizu ponude i potražnje wellness usluga, konkurencije i trendova  uviđeno da postoji mogućnost realizacije ideje.

Wellness studio će se nalaziti u iznajmljenom prostoru zgrade koji sačinjava 180 kvadratnih metara, u kojem se nalaze 2 prostorije za pružanje usluga masaže i kozmetičke njege, te multifunkcionalna dvorana za rekreaciju i radionice, sanitarni čvor sa garderobom, prijemni odjel s recepcijom i uredom voditelja. U okviru wellness studija će se provoditi različiti wellness programi, među kojim su masaže, kozmetička njega, radionice izrade prirodne kozmetike te rekreacijsko-relaksacijski  programi za stariju i mlađu populaciju. Svi programi su interesantni, zanimljivi i dostupni populaciji na području grada i turistima koji odsjedaju u hotelima i privatnom smještaju u okruženju.

Ukupna ulaganja potrebna za početak rada: Ukupno ulaganje za početak rada wellness studija, odnosno opremanje  i uređivanje prostorija, sanitarnog čvora, svlačionica, plaće kadra koji će biti zaposlen (prva 3 mjeseca rada), te marketinških oglašavanja i ostalih pratećih troškova će iznositi 200 000 kuna što će biti dostatno za pokriće otvaranja wellness studija.

Investicija: Investicija se sastoji od ulaganja privatnog novca koji će iznositi 50 000 kn, te novca  kreditom banke koji će iznositi 150 000 kn, a koji je dobiven na temelju predstavljanja projekta i odobravanjem kredita.

Motiv za pokretanje posla: U posljednjih nekoliko godina sve je veća potražnja za centrima koji nude kvalitetne sadržaje wellnessa. Pored razvijene ponude kozmetičkih salona, studija za masažu i fitnesa, usluge wellnessa,  pojedinci u ovom kraju wellness usluge mogu koristiti u hotelima. Što se tiče domicilnog stanovništva istražili smo da bi mnogi radije koristili usluge u objektu koji nudi veći broj programa za „dušu i tijelo“, koji nije u sastavu hotela iz više razloga – među kojima dominira cjenovna komponenta tj. mišljenje da će cijene wellness usluga u wellnessu izvan hotelskog objekta biti niže, a kvaliteta usluge viša. Osim domicilnog stanovništva iste su preferencije i turista u privatnom smještaju i u hotelima s manjim brojem zvjezdica u kojima se nude wellness usluge.

Kvalifikacije kadrova: Pokretač wellnessa je pojedinac sa završenom srednjom stručnom spremom (fizioterapeutski tehničar), i stručnim osposobljavanjem na programu Wellness terapeut, s 5 godina radnog iskustva tj. sezonskog zapošljavanja u turističkom wellnessu. Kvalificiranost, stručnost i iskustvo rada u wellnessu samog poduzetnika – osnivača wellnessa je garancija kvalitete usluga, kao i njegova odluka da zapošljava kvalificirano i motivirano osoblje.

Nakon što je predstavljen sažetak poslovnog programa, odnosno dobiven je uvid u iznos početne investicije, motiv pokretanja posla i kvalifikacija, nastavit će se u sljedećem broju detaljnije i dublje objašnjavati o opisu ideje, odnosno nadopunjavanju saznanja o poduzeću tj. wellness studiju koji se otvara.

Autorica: Jelica Popić,dr.med. – ravnateljica Učilišta Lovran

Steknite managerske vještine za uspješno vođenje wellnessa. Poduzetnici pripremite se za otvaranje i vođenje wellnessa, kozmetičkog salona, beauty salona, salona za masažu, fitnessa …

Saznajte više

Podijelite s prijateljima